Hướng dẫn và cài đặt truy cập POP cho Yahoo Mail

POP (Giao thức Bưu điện) là giao thức một chiều để có Yahoo Mail trên máy tính hoặc ứng dụng di động. POP tải xuống các bản sao email của để bạn có thể di chuyển hoặc xóa chúng trong ứng dụng mà không ảnh hưởng đến các email gốc.

Cài đặt POP cho Yahoo Mail

Máy chủ thư đến (POP)

 • Máy chủ - pop.mail.yahoo.com
 • Cổng - 995
 • Yêu cầu SSL -

Máy chủ Thư đi (SMTP)

 • Máy chủ - smtp.mail.yahoo.com
 • Cổng - 465 hoặc 587
 • Yêu cầu SSL -
 • Yêu cầu TLS - (nếu có)
 • Yêu cầu xác thực -

Thông tin đăng nhập của bạn

 • Địa chỉ email - Địa chỉ email đầy đủ của bạn (ten@tenmien.com).
 • Mật khẩu - Mật khẩu của tài khoản của bạn.
 • Yêu cầu xác thực -

Hướng dẫn thiết lập và thông tin POP

Hướng dẫn cho các ứng dụng máy tính chung

Sau đây là các liên kết đến các hướng dẫn thiết lập chung. Nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra, bạn cần liên hệ với nhà phát hành ứng dụng để được trợ giúp thêm.

Sự khác biệt giữa POP và IMAP

IMAP (Giao thức Truy cập Thông điệp Internet) là một giao thức mới hơn cho phép bạn truy cập và quản lý từ xa email của mình. Điều bạn làm trong ứng dụng sẽ ảnh hưởng đến email trên máy chủ email.

 • Đồng bộ 2 chiều - Các email ở lại trên máy chủ và được truy cập từ xa.
 • Truy cập đầy đủ - Truy cập mọi email từ mọi thư mục sử dụng ứng dụng.
 • Bản ghi thư đã gửi - Email mà bạn gửi bằng ứng dụng được lưu trên máy chủ.
 • Quản lý hộp thư một lần - Các email bạn đã xóa hoặc di chuyển trong ứng dụng cũng bị xóa hoặc di chuyển trên máy chủ.

POP (Giao thức Bưu điện) là một giao thức cũ sao chép các email từ máy chủ email vào ứng dụng. Các thao tác được thực hiện trong ứng dụng không ảnh hưởng đến email trong máy chủ email.

 • Đồng bộ 1 chiều - Chỉ tải xuống các email từ máy chủ.
 • Truy cập bị giới hạn - Chỉ tải về các email từ hộp thư đến.
 • Độc lập quản lý các Hộp thư đến - Việc xóa hoặc di chuyển email trong ứng dụng không bị phản ánh trên máy chủ.
 • Các tùy chọn giữ email trên máy chủ - Các cài đặt khác nhau cho phép bạn để lại một bản sao email của mình trên máy chủ hoặc xóa email đó khi nó đã được tải xuống.

Dừng truy cập POP

Để dừng truy cập POP, hãy xóa cài đặt POP của tài khoản Yahoo Mail của bạn khỏi ứng dụng mà bạn đang sử dụng. Bạn không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong tài khoản Yahoo Mail của mình.