Khắc phục sự cố Yahoo không hoạt động đúng cách

Khi các sản phẩm Yahoo dừng hoạt động, thông thường sẽ có cách khắc phục nhanh chóng và dễ dàng. Sau đây là cách khắc phục sự cố để bạn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Xin hãy nhớ rằng, Yahoo luôn hoạt động tốt nhất trong phiên bản trình duyệt yêu thích mới nhất của bạn.

Lối với các tính năng và chức năng của trang

Trang (hoặc hình ảnh) không tải chính xác

Các vấn đề với lỗi tải trang thường liên quan đến các tập tin internet tạm thời. Việc xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt thường khắc phục bất kỳ lỗi tải trang nào.

Nếu bạn đang gặp vấn đề với hình ảnh, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách khắc phục sự cố với ảnh không tải trên các trang của Yahoo.

Trang (hoặc tính năng sản phẩm) không phản hồi

Nút, menu và các tính năng khác có thể không hoạt động chính xác nếu JavaScript bị tắt. Luôn đảm bảo rằng JavaScript đã được bật.

Rất nhiều trình duyệt cung cấp các tính năng nâng cao được biết như bổ trợ, plug-in hay tiện ích. Những tính năng này có thể gây ra sự cố cho tính năng và chức năng sản phẩm Yahoo.  Tắt các tính năng nâng cao của trình duyệt để khắc phục các vấn đề với:

 • Thanh công cụ
 • Tin tức và mã cổ phiếu
 • Nhắn tin nhanh
 • Thông báo thời tiết và email
 • Trình quản lý phần mềm diệt virus và phần mềm chống gián điệp
 • Trò chơi

Nếu bạn đang gặp vấn đề với phát lại video, hãy kiểm tra kết nối internet hoặc cập nhật Adobe Flash Player.

Các trường cho Tên truy nhập Yahoo hoặc mật khẩu được tự động điền

Nếu Tên truy nhập Yahoo và mật khẩu của bạn được tự động điền, tìm hiểu cách  tắt tính năng tự động điền trên trình duyệt.

Trang hiển thị thông tin cũ hoặc lỗi thời

Xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt có thể khắc phục nhiều kiểu vấn đề về chức năng của trình duyệt, bao gồm:

 • Vấn đề về đăng nhập
 • Thông báo lỗi
 • Trang web bị treo hoặc đóng băng,
 • Nội dung không cập nhật
 • Các ứng dụng của trình duyệt (như trò chơi) không phản hồi

Thời gian hiển thị trên Yahoo không chính xác

Nếu bạn nhìn thấy thời gian đăng không chính xác được hiển thị trong thư của mình, bạn cần cập nhật múi giờ trong tài khoản Yahoo của bạn. Để được trợ giúp, hãy xem bài viết trợ giúp của chúng tôi về cập nhật múi giờ và tùy chọn ngôn ngữ.

Kết nối

Vấn đề kết nối với Yahoo trên thiết bị di động

Nếu bạn đang gặp vấn đề, hãy kiểm tra kết nối mạng trước khi cố gắng sử dụng các bước khắc phục sự cố này. Nếu đó không phải là vấn đề, hãy xem hướng dẫn khắc phục sự cố của chúng tôi dưới đây:

Vấn đề kết nối với Yahoo từ một trình duyệt

Nếu bạn không thể kết nối với Yahoo, hãy đảm bảo rằng bạn có một kết nối internet mạnh.

Các bước để khắc phục các vấn đề chung liên quan đến trình duyệt

Nếu bạn không nhìn thấy vấn đề của mình được liệt kê ở trên, những bước chúng sau sẽ giúp khắc phục hầu hết các vấn đề liên quan đến trình duyệt.

Nếu Yahoo vẫn không hoạt động

Sử dụng những bước này, bắt đầu với #1, sau đó kiểm tra xem liệu vấn đề đã được giải quyết chưa trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

 1. Xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt
  Việc xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt có thể giúp khắc phục nhiều kiểu vấn đề về chức năng của trình duyệt, bao gồm thông báo lỗi, trang web treo hoặc đóng băng, nội dung không cập nhật và các ứng dụng của trình duyệt (như trò chơi) không phản hồi.
 2. Cập nhật trình duyệt của bạn
  Các trang Yahoo hoạt động tốt nhất trên phiên bản mới nhất của trình duyệt yêu thích của bạn.
 3. Khởi động lại máy tính của bạn
  Nếu bạn đã hoàn tất các bước trên và vẫn gặp sự cố, hãy thử khởi động lại máy tính.
 4. Đảm bảo rằng JavaScript đã được bật
  Các nút, menu và các tính năng khác có thể không hoạt động chính xác nếu JavaScript bị tắt.
 5. Tắt các tính năng nâng cao của trình duyệt
  Rất nhiều trình duyệt cung cấp các tính năng nâng cao được biết như bổ trợ, plug-in hay tiện ích. Những tính năng này có thể gây ra sự cố cho tính năng và chức năng sản phẩm Yahoo. Ví dụ: thanh công cụ, tin tức/mã cổ phiếu, nhắn tin nhanh, thông báo thời tiết/email, trình quản lý phần mềm diệt virus/phần mềm chống gián điệp và trò chơi.
 6. Tạm thời tắt phần mềm diệt virus, chống gián điệp và tường lửa
  Trong một số trường hợp hiếm có, các chương trình bảo mật có thể chặn các mã nhất định cần thiết cho tính năng sản phẩm Yahoo.
 7. Kiểm tra từ một máy tính hoặc thiết bị di động khác
  Nếu bạn vẫn gặp vấn đề với trang thì máy tính của bạn có thể có vấn đề. Kiểm tra từ một máy tính hoặc thiết bị di động khác để đảm bảo rằng bạn có thể truy cập tài khoản của mình.
 8. Đặt lại trình duyệt của bạn về cài đặt mặc định
  Nếu bạn đã thử tất cả các tùy chọn được liệt kê ở trên và Yahoo vẫn không hoạt động, việc đặt lại trình duyệt của bạn về các cài đặt mặc định của nó sẽ xóa mọi thay đổi bạn đã thực hiện bao gồm: xóa đánh dấu trang, xóa tất cả các tính năng nâng cao và xóa các tập tin internet tạm thời liên quan đến trình duyệt.

Nhận kết quả tìm kiếm chính xác hơn, khắc phục các vấn đề định dạng trang Internet Explorer và lỗi Java