Tìm kiếm Trợ giúp

Xóa cookie và bộ nhớ cache của trình duyệt của bạn

Khắc phục sự cố với các trangYahoo thường đơn giản giống như việc xóa cookie và bộ nhớ cache của trình duyệt vậy.

Bộ nhớ cache của trình duyệt lưu trữ thông tin để giúp các trang tải nhanh hơn. Cookie là các tập tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn giúp lưu thông tin cụ thể (như mật khẩu và các tùy chọn dành riêng cho trang).

 • Xóa cookie để khắc phục sự cố
  • Sự cố đăng nhập (không thể đăng nhập, không thể duy trì trạng thái đã đăng nhập)
  • Thông báo lỗi về đặt cookie của người dùng
 • Xóa bộ nhớ cache để khắc phục sự cố
  • Các trang ngừng tải hoặc không hoàn tất tải
  • Các trang đã lỗi thời có nội dung cũ
  • Ứng dụng trực tuyến (như trò chơi) không hồi đáp

Các bước dành cho trình duyệt được Yahoo hỗ trợ

Lưu ý: Nếu trình duyệt của bạn không được liệt kê ở bên dưới, hãy tham khảo trang hỗ trợ trình duyệt của bạn để biết thông tin về cách xóa bộ nhớ cache và cookie.

Firefox

Đã được xác minh cho phiên bản 35

 1. Nhấn vào Công cụ three horizontal bars | chọn Lịch sử.
 2. Nhấn vào Xóa Lịch sử Gần đây.
  - Cửa sổ "Xóa Lịch sử Gần đây" sẽ xuất hiện.
 3. Trong menu thả xuống "Phạm vi thời gian xóa", chọn Mọi thứ.
 4. Nhấn vào mũi tên xuống Graphic of Firefox down arrow bên cạnh "Chi tiết".
 5. Chọn:
  • Cookie
  • Bộ nhớ cache
  • Đăng nhập Hiện hoạt
 6. Nhấn Xóa Ngay bây giờ.
 7. Khởi động lại trình duyệt của bạn.

Chrome

Đã được xác minh cho phiên bản 40

 1. Nhấn vào Tùy chỉnh Chrome Ba đường ngang | chọn Lịch sử.
  - Cửa sổ "Lịch sử" sẽ xuất hiện.
 2. Nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web.
  - Cửa sổ "Lịch sử" sẽ xuất hiện.
 3. Trong menu thả xuống "Xóa các mục sau khỏi", chọn thời gian bắt đầu.
 4. Chọn:
  • Cookie và các trang khác và dữ liệu plug-in
  • Các tập tin và ảnh được lưu trong bộ nhớ cache
 5. Nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web.
 6. Khởi động lại trình duyệt của bạn.

Safari

Đã được xác minh cho Phiên bản 8

 1. Nhấn vào Safari Biểu tượng cài đặt Safari | chọn Xóa Dữ liệu Lịch sử và Trang web.
 2. Trong menu "Xóa", chọn khung thời gian mong muốn của bạn.
 3. Nhấn vào Xóa Lịch sử.
 4. Khởi động lại trình duyệt của bạn.

Internet Explorer

Đã được xác minh cho Phiên bản 11

 1. Nhấn vào Công cụ | chọn Tùy chọn Internet.
 2. Trong phần "Lịch sử duyệt web", nhấn Xóa.
 3. Chọn:
  • Tập tin Internet tạm thời và tập tin trang web
  • Cookie và dữ liệu trang web
 4. Nhấn vào Xóa.
 5. Nhấn vào OK.
 6. Khởi động lại trình duyệt của bạn.

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi