Tìm kiếm Trợ giúp

Xóa cookie và bộ nhớ cache của trình duyệt của bạn

Khắc phục sự cố với các trangYahoo thường đơn giản giống như việc xóa cookie và bộ nhớ cache của trình duyệt vậy.

Bộ nhớ cache của trình duyệt lưu trữ thông tin để giúp các trang tải nhanh hơn. Cookie là các tập tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn giúp lưu thông tin cụ thể (như mật khẩu và các tùy chọn dành riêng cho trang).

Xóa cookie của bạn để khắc phục sự cố

 • Sự cố đăng nhập (không thể đăng nhập, không thể duy trì trạng thái đã đăng nhập)
 • Thông báo lỗi về đặt cookie của người dùng

Xóa bộ nhớ cache của bạn để khắc phục sự cố

 • Các trang ngừng tải hoặc không hoàn tất tải
 • Các trang đã lỗi thời có nội dung cũ
 • Ứng dụng trực tuyến (như trò chơi) không hồi đáp

 Trang không tải đúng cách? Thử xem trang ở chế độ duyệt web riêng tư hoặc cửa sổ ẩn danh.

Các bước dành cho trình duyệt được Yahoo hỗ trợ

Lưu ý: Nếu trình duyệt của bạn không được liệt kê ở bên dưới, hãy tham khảo trang web hỗ trợ của trình duyệt để tìm hiểu cách xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn.

Firefox

Đã được xác minh qua phiên bản 39

 1. Nhấn vào Công cụ three horizontal bars | chọn Lịch sử.
 2. Nhấn vào Xóa Lịch sử Gần đây.
  - Cửa sổ "Xóa Lịch sử Gần đây" sẽ xuất hiện.
 3. Trong menu thả xuống "Phạm vi thời gian xóa", chọn Mọi thứ.
 4. Nhấn vào mũi tên xuống Graphic of Firefox down arrow bên cạnh "Chi tiết".
 5. Chọn:
  • Cookie
  • Bộ nhớ cache
  • Đăng nhập Hiện hoạt
 6. Nhấn Xóa Ngay bây giờ.
 7. Khởi động lại Firefox.

Chrome

Đã được xác minh cho phiên bản 43

 1. Nhấn vào Tùy chỉnh Chrome Ba đường ngang | chọn Lịch sử.
  - Cửa sổ "Lịch sử" sẽ xuất hiện.
 2. Nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web.
  -Cửa sổ "Xóa dữ liệu duyệt web" sẽ xuất hiện.
 3. Trong menu thả xuống "Xóa các mục sau khỏi", chọn thời gian bắt đầu.
 4. Chọn:
  • Cookie và các trang khác và dữ liệu plug-in
  • Các tập tin và ảnh được lưu trong bộ nhớ cache
 5. Nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web.
 6. Khởi động lại Chrome.

Safari

Đã được xác minh cho Phiên bản 8

 1. Nhấn vào Safari Biểu tượng cài đặt Safari | chọn Xóa Dữ liệu Lịch sử và Trang web.
 2. Trong menu "Xóa", chọn khung thời gian mong muốn của bạn.
 3. Nhấn vào Xóa Lịch sử.
 4. Khởi động lại Safari.

Internet Explorer

Đã được xác minh cho Phiên bản 11

 1. Nhấn vào Công cụ | chọn Tùy chọn Internet.
 2. Trong phần "Lịch sử duyệt web", nhấn Xóa.
 3. Chọn:
  • Tập tin Internet tạm thời và tập tin trang web
  • Cookie và dữ liệu trang web
 4. Nhấn vào Xóa.
 5. Nhấn vào OK.
 6. Khởi động lại Internet Explorer.

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi