Không tìm thấy webcam, có lỗi không thể kết nối

Hãy thử các bước khắc phục sự cố cơ bản này nếu bạn không thể xem webcam của một liên hệ, không thể phát webcam của mình hoặc nếu bạn nhận được thông báo lỗi "không tìm thấy webcam".

Các bước khắc phục sự cố webcam cơ bản:

 • Webcam bên ngoài bị rút ra: Kiểm tra xem webcam bên ngoài của bạn có vô tình bị rút ra khỏi máy tính không.
 • Đóng các chương trình khác: Chương trình khác có thể đang sử dụng webcam của bạn.
  - Đóng các chương trình khác, sau đó thử truy cập lại webcam.
 • Một chương trình khác bị hỏng: Nếu một chương trình khác bị hỏng, nó có thể khiến webcam không hoạt động.
  - Hãy đóng tất cả chương trình và khởi động lại máy tính.
 • Cài đăt lại: Nếu bạn có webcam bên trong, nó có thể không được cài đặt đúng.
  - Hãy thử cài đặt lại chương trình phần mềm webcam theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
  - Để có thêm thông tin, hãy xem phần cài đặt lại webcam.
 • Nguồn camera: Có thể [partner/] [property_messenger/] đang dùng nhầm thiết bị camera trên máy tính.
  - Hãy thử đổi nguồn camera.
  - Để có thêm thông tin, hãy xem phần thay đổi nguồn camera.
 • Cấu hình: Webcam có thể không được cấu hình đúng.
  - Hãy thử cấu hình lại webcam theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
  - Hầu hết các nhà sản xuất webcam đều cung cấp tài liệu cho các sản phẩm trên website của họ.
 • Khả năng tương thích của webcam: Webcam của bạn có thể không tương thích với [partner/] [property_messenger/].
  - Bạn có thể xác minh điều này bằng cách xem yêu cầu về khả năng tương thích của webcam đối với [partner/] [property_messenger/].

 

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi