Tìm kiếm Trợ giúp

Cách cài đặt trình duyệt web mặc định

Bài viết này cung cấp các bước đặt lại trình duyệt web mặc định trong Microsoft Windows để Yahoo Messenger có thể mở đường dẫn web.

Bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau:

 • "Không tìm thấy ứng dụng."
 • "Windows không tìm thấy" theo sau bởi một địa chỉ web.
 • "Tập tin này không có chương trình liên quan đến việc thực hiện thao tác này. Vui lòng cài đặt chương trình hay tạo liên kết trong pa-nel điều khiển Chương trình Mặc định nếu bạn đã cài đặt chương trình."

Yahoo Messenger dùng ứng dụng trình duyệt web mặc định khi truy cập các đường dẫn.

Bạn có thể phải đặt lại thiết lập trình duyệt mặc định trong Windows.

Để cài đặt trình duyệt mặc định trong Windows XP:

 1. Trên bàn phím, nhấn tổ hợp phím Windows Logo + R. Thao tác này sẽ mở ra lệnh "Run (Chạy)".
 2. Nhập appwiz.cpl | nhấp OK. Thao tác này sẽ mở ra "Thêm hay Xóa Chương trình (Add or Remove Programs).".
 3. Trong cột bên trái, nhấp Đặt Mặc định và Truy nhập Chương trình (Set Program Access and Defaults).
 4. Nhấp Tùy chỉnh (Custom).
 5. Bên dưới "Chọn trình duyệt Web mặc định (Choose a default Web browser)," nhấp vào trình duyệt bạn muốn, ví dụ như nternet Explorer, Mozilla Firefox hay Google Chrome.
 6. Nhấp OK.

Để cài đặt trình duyệt mặc định trong Windows Vista hay Windows 7:

 1. Trên bàn phím, nhấn tổ hợp phím Windows Logo + R. Thao tác này sẽ mở ra lệnh "Run (Chạy)".
 2. Nhập computerdefaults | nhấp OK. Thao tác này sẽ mở ra "Đặt Mặc định Máy tính và Truy nhập Chương trình (Set Program Access and Computer Defaults)."
 3. Nhấp Tùy chỉnh (Custom).
 4. Bên dưới "Chọn trình duyệt Web mặc định (Choose a default Web browser)," nhấp vào trình duyệt bạn muốn, ví dụ như nternet Explorer, Mozilla Firefox hay Google Chrome.
 5. Nhấp OK.

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi