Đặt trình duyệt mặc định

Bạn có thể đặt trình duyệt yêu thích của mình để tự động mở mỗi lần bạn nhấn vào liên kết. Khi mở hầu hết các trình duyệt, bạn sẽ được hỏi có muốn đặt trình duyệt đó làm mặc định không. Làm theo các bước bên dưới để đảm bảo rằng trình duyệt yêu thích của bạn đã được đặt làm mặc định. 

 Mẹo - Sử dụng các tính năng ưu việt nhất của Yahoo bằng cách sử dụng phiên bản trình duyệt yêu thích mới nhất của bạn !

Các bước dành cho trình duyệt được Yahoo hỗ trợ

Firefox

Đã được xác minh cho phiên bản 35

 1. Nhấn vào biểu tượng Công cụ Image of the Google Chrome settings icon. | chọn Tùy chọn.
 2. Nhấn vào tab Chung.
 3. Nhấn vào Đặt Firefox làm Trình duyệt Mặc định của Tôi.
 4. Chọn Luôn kiểm tra để xem Firefox có phải là trình duyệt mặc định khi khởi động không.
 5. Nhấn vào OK.
 6. Khởi động lại Firefox.

Nếu Firefox vẫn không hiển thị dưới dạng trình duyệt mặc định của bạn, hãy xem trang hỗ trợ của Firefox để có các tùy chọn bổ sung.

Chrome

Đã được xác minh cho phiên bản 40

 1. Nhấn vào biểu tượng menu Chrome Image of the Google Chrome settings icon. | chọn Cài đặt.
  - Tab “Cài đặt” sẽ xuất hiện.
 2. Trong phần "Trình duyệt mặc định”, nhấn vào Đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định của bạn.
  - Nếu đã được đặt, trình duyệt sẽ hiển thị “Trình duyệt mặc định hiện là Google Chrome”.
 3. Đóng tab “Cài đặt”.

Mac

Mac OS X được đặt cho Safari theo mặc định, tuy nhiên bạn có thể chọn trình duyệt yêu thích của mình bằng các bước tương tự.

Đã được xác minh cho OS X Yosemite

 1. Nhấn vào Menu Apple  | chọn Tùy chọn Hệ thống.
 2. Nhấn vào Chung.
 3. Chọn một trình duyệt từ menu thả xuống “Trình duyệt web mặc định”.

Đã được xác minh cho phiên bản OS X Mavericks trở xuống

 1. Mở Safari.
 2. Nhấn vào Safari | chọn Tùy chọn.
  - Cửa sổ “Tùy chọn Safari” sẽ xuất hiện.
 3. Nhấn vào tab Chung.
 4. Chọn một trình duyệt từ menu thả xuống “Trình duyệt web mặc định”.
 5. Đóng cửa sổ “Tùy chọn Safari”.

Internet Explorer

Đã được xác minh cho Phiên bản 11

 1. Nhấn vào biểu tượng Công cụ Tools menu icon | chọn Tùy chọn Internet.
 2. Nhấn vào tab Chương trình .
 3. Trong phần “Trình duyệt web mặc định", nhấn Đặt làm mặc định.
 4. Nhấn vào OK.
 5. Khởi động lại Internet Explorer.

Android

Đã được xác minh cho Phiên bản 4.4

 1. Nhấn vào Cài đặt.
 2. Nhấn vào Trình quản lý ứng dụng.
 3. Nhấn hoặc trượt nhanh đến tab Tất cả .
 4. Nhấn vào trình duyệt hiện tại, trình duyệt này sẽ mở ra các liên kết.
 5. Nhấn vào Xóa Cài đặt Mặc định.
 6. Nhấn vào một liên kết trong ứng dụng Android.
 7. Nhấn vào biểu tượng trình duyệt yêu thích của bạn.
 8. Nhấn vào Luôn luôn.

iOS

iOS không hỗ trợ đặt trình duyệt mặc định. iOS sẽ mở mọi thứ trong Safari theo mặc định.

Đừng quên đặt trang chủ của bạncông cụ tìm kiếm mặc định thành Yahoo.