Đặt trình duyệt mặc định

Trình duyệt mặc định tự động mở mỗi khi bạn nhấn vào một liên kết. Bằng việc đặt trình duyệt yêu thích của bạn làm trình duyệt mặc định, bạn sẽ thấy tất cả các nút và tính năng quen thuộc. Nếu đang sử dụng trình duyệt trên thiết bị iOS thì bạn không thể thay đổi trình duyệt mặc định ngoài Safari. Nếu đang sử dụng thiết bị Android, thì bạn không thể thay đổi trình duyệt mặc định sang Safari.

Đặt Firefox làm trình duyệt mặc định trên máy tính của bạn.

Đặt Firefox làm trình duyệt mặc định của bạn trên Windows 10.

Đặt Firefox làm trình duyệt mặc định của bạn trên điện thoại Android.

Đặt Chrome làm trình duyệt mặc định của bạn trên máy tính hoặc điện thoại Android.

Đặt Safari làm trình duyệt mặc định của bạn trên máy tính Mac.