Cách cấu hình tường lửa hay máy chủ proxy

Bài viết này cung cấp các bước để cấu hình tường lửa và máy chủ proxy nhằm giúp giải quyết vấn đề kết nối Yahoo Messenger, bao gồm các tình trạng sau:

 • Không thể gửi hay nhận tập tin
 • Không thể gửi hay chấp nhận lời mời cuộc họp nhóm hay trò chơi.
 • Không thể đăng nhập vào Yahoo Messenger

Nếu bạn đang gặp phải vấn đề khi kết nối qua tường lửa hay máy chủ proxy, bạn có thể phải cấu hình tường lửa hoặc máy chủ proxy của mình.

Hầu hết các nhà cung cập dịch vụ Internet (ISP) không dùng tường lửa hay proxy nhưng bạn nên liên hệ quản trị viên mạng hoặc ISP để biết thông tin chính xác và nhận thêm trợ giúp với việc cấu hình.

Một số thao tác cấu hình cơ bản sau đây có thể hữu ích đối với bạn:

Kết nối Cơ bản:

 • Giao thức: TCP hoặc HTTP
 • Máy chủ: scs.msg.yahoo.com, scsa.msg.yahoo.com, scsc.msg.yahoo.com
 • Cổng: 20, 23, 25, 80, 119, 5050, 8001, 8002

Kết nối Webcam:

 • Giao thức: TCP
 • Máy chủ: webcam.yahoo.com
 • Cổng: 5100

Kết nối Truyền Tập tin:

 • Giao thức: HTTP
 • Máy chủ: filetransfer.msg.yahoo.com
 • Cổng: 80

Kết nối Chia sẻ Tập tin:

 • Giao thức: HTTP
 • Cổng: 80

Kết nối Chat Thoại:

 • Giao thức: UDP hoặc TCP
 • Máy chủ: vc.yahoo.com
 • Cổng: 5000-5010