Tạo, sử dụng, chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ email tạm thời trong Yahoo Mail

Địa chỉ email tạm thời là các bí danh cho địa chỉ email thực sự của bạn, bổ sung thêm một tầng kiểm soát quyền riêng tư hoặc spam, và có thể dùng để đăng ký các trang web hoặc bản tin mà bạn không tin tưởng. Nếu một trong những địa chỉ này nhận được quá nhiều thư rác, chỉ cần xóa địa chỉ email. Địa chỉ này bao gồm 2 phần, “tên cơ sở” và “từ khóa” (tencoso-tukhoa@yahoo.com) và bạn có thể tạo tối đa 500 địa chỉ tạm thời tại một thời điểm.

  Quan trọng - Sau khi bạn tạo tên cơ sở, tên này sẽ bị khóa lại trong tài khoản của bạn và không thể chỉnh sửa hoặc xóa được. Nếu muốn một tên cơ sở khác, bạn có thể tạo một tài khoản Yahoo Mail mới và thêm một tên cơ sở vào địa chỉ đó.

Tạo một tên cơ sở và địa chỉ email tạm thời đầu tiên của bạn

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon..
 2. Nhấp vào Cài đặt khác.
 3. Nhấp vào Hộp thư.
 4. Nhấp vào biểu tượng Thêm More options icon bên cạnh "Địa chỉ email tạm thời".
 5. Nhấn vào Thêm.
 6. Nhập tên cơ sở, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 7. Nhập từ khóa sau khi đã nhập tên cơ sở.
 8. Ngoài ra, bạn có thể nhập bên gửi đi của mình và mô tả.
 9. Nhấn vào Lưu.

Tạo địa chỉ email tạm thời bổ sung

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon..
 2. Nhấp vào Cài đặt khác.
 3. Nhấp vào Hộp thư.
 4. Nhấp vào biểu tượng Thêm More options icon bên cạnh "Địa chỉ email tạm thời".
 5. Nhấn vào Thêm.
 6. Nhập từ khóa sau khi đã nhập tên cơ sở.
 7. Ngoài ra, bạn có thể nhập bên gửi đi của mình và mô tả.
 8. Nhấn vào Lưu.

Chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ email tạm thời

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon..
 2. Nhấp vào Cài đặt khác.
 3. Nhấp vào Hộp thư.
 4. Nhấp vào biểu tượng Thêm More options icon bên cạnh "Địa chỉ email tạm thời".
 5. Chọn địa chỉ mà bạn muốn sửa hoặc xóa.
 6. Sửa thông tin của bạn hoặc nhấp vào Xóa địa chỉ.
 7. Nhấp vào Lưu nếu bạn đã sửa thông tin của mình hoặc nhấp vào Xác nhận để xóa địa chỉ này.

Gửi hoặc nhận email bằng địa chỉ email tạm thời

Gửi email:

 1. Nhấn Soạn thư.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm More options icon bên cạnh địa chỉ email của bạn.
 3. Chọn địa chỉ email tạm thời mà bạn muốn sử dụng.

Nhận email:

Bất kỳ thư nào gửi đến địa chỉ dùng email tạm thời sẽ chuyển đến Hộp thư của tài khoản chính của bạn.