Đăng ký tài khoản Yahoo

Chỉ cần vài bước là bạn có thể sử dụng Yahoo Mail, Messenger, Fantasy Sports, và hơn nữa khi đăng ký tài khoản Yahoo. Bạn sẽ cần cung cấp số di động hợp lệ và một số thông tin khác để đăng ký tài khoản.

  Một số tài khoản không yêu cầu Tên truy nhập Yahoo và / hoặc mật khẩu - Một số sản phẩm Yahoo như Thể thao Fantasy và Flickr sẽ cho phép bạn tạo tài khoản bằng địa chỉ email không phải Yahoo hiện có. Tùy vào loại tài khoản bạn tạo, bạn có thể vẫn cần cung cấp mật khẩu, ngày sinh và đồng ý với các Điều khoản.

Đăng ký tài khoản Yahoo từ máy tính để bàn

 1. Truy cập Trang Đăng ký Yahoo.
 2. Nhập thông tin của bạn vào các trường được yêu cầu.
  - Nếu văn bản trong trường tên người dùng chuyển sang màu đỏ thì Tên truy nhập Yahoo mà bạn đã nhập vào không có sẵn và bạn cần phải thử một tên khác.
 3. Trong phần “Số điện thoại di động”, chọn mã quốc gia của bạn và nhập số điện thoại di động hợp lệ.
 4. Nhấn vào Tiếp tục.
 5. Để xác minh số di động của bạn, hãy nhấn Nhắn tin mã cho tôi (hoặc Gọi thông báo mã cho tôi).
  - Bạn sẽ nhận được một mã Khóa Tài khoản trên thiết bị di động của mình.
 6. Nhập mã này và nhấn Gửi mã.

Đăng ký tài khoản Yahoo trên thiết bị di động

 1. Đi đến trang Đăng ký trên di động (edit.yahoo.com/registration).
 2. Nhập thông tin được yêu cầu vào mẫu.
  - Nếu văn bản trong trường tên người dùng chuyển sang màu đỏ thì Tên truy nhập Yahoo mà bạn đã nhập vào không có sẵn và bạn cần phải thử một tên khác.
 3. Trong phần “Số điện thoại di động”, chọn mã quốc gia của bạn và nhập số điện thoại di động hợp lệ.
 4. Chạm vào Tiếp tục.
 5. Trên màn hình tiếp theo, chạm vào Nhắn tin mã cho tôi.
  - Bạn sẽ nhận được một mã Khóa Tài khoản đến thiết bị di động của mình.
 6. Nhập Khóa Tài khoản trong ô “Mã” và chạm vào Xác minh.
 7. Chạm vào Bắt đầu nào

Đăng ký tài khoản Yahoo từ điện thoại tính năng cơ bản (không phải điện thoại thông minh)

Bạn có thể sử dụng trình duyệt trên di động của máy tính bảng hoặc điện thoại tính năng cơ bản của mình để tạo tài khoản.

 1. Sử dụng trình duyệt trên di động của bạn, đi đến https://vn.m.yahoo.com/.
 2. Chạm vào biểu tượng menu Image of the side menu icon..
 3. Chạm vào Đăng nhập.
 4. Chạm vào Tạo Tài khoản.
 5. Nhập thông tin được yêu cầu và chạm vào Tạo tài khoản.
 6. Đảm bảo rằng số di động được hiển thị có thể nhận tin nhắn văn bản sau đó chạm vào Gửi SMS.
  - Bạn sẽ nhận được một tin nhắn SMS có chứa mã Khóa Tài khoản trên thiết bị di động của mình (mã này hết hạn trong 24 giờ)
 7. Nhập mã và chạm vào Gửi mã.
 8. Chạm vào Bắt đầu.

Thành công! Để đăng nhập, hãy đi đến trang Đăng nhập Yahoo , nhập Tên truy nhập Yahoo của bạn (mọi thứ trước biểu tượng "@") hoặc địa chỉ email của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo. Nhập mật khẩu hoặc Khóa Tài khoản của bạn sau đó nhấn Đăng nhập để truy cập các dịch vụ Yahoo yêu thích của bạn.