Đăng ký tài khoản Yahoo

Chỉ cần vài bước là bạn có thể sử dụng Yahoo Mail, Messenger, Fantasy Sports, và các sản phẩm tuyệt vời khác khi đăng ký tài khoản Yahoo. Bạn sẽ cần cung cấp số di động hợp lệ và một số thông tin khác để đăng ký tài khoản thành công.
 

Đăng ký tài khoản Yahoo từ máy tính để bàn

 1. Truy cập Trang Đăng ký Yahoo.
 2. Nhập thông tin của bạn vào các trường được yêu cầu.
  - Đảm bảo tạo một mật khẩu mạnh, bảo mật. Nếu tên người dùng bạn muốn chuyển sang màu đỏ, Tên truy nhập Yahoo đó không có sẵn và bạn cần phải thử một ID khác.
 3. Trong phần “Số điện thoại di động”, đảm bảo chọn mã quốc gia của bạn sau đó nhập số điện thoại di động hợp lệ.
 4. Nhấn Tiếp tục.
 5. Để xác minh số di động của bạn, hãy nhấn Nhắn tin mã cho tôi (hoặc Gọi thông báo mã cho tôi).
  - Bạn sẽ nhận được mã xác nhận đến thiết bị di động của mình.
 6. Nhập mã này và nhấn Gửi mã.
Thành công! Bạn hiện có thể sử dụng Tên truy nhập Yahoo mới và mật khẩu của mình cho mọi dịch vụ Yahoo. Các sản phẩm Yahoo nhất định như Fantasy Sports và Flickr sẽ cho phép bạn tạo một tài khoản a Yahoo bằng địa chỉ email hiện có không phải của Yahoo. Bạn sẽ vẫn cần phải cung cấp mật khẩu, ngày sinh và đồng ý với các Điều khoản.

Đăng ký tài khoản Yahoo trên thiết bị di động

 1. Đi đến trang Đăng ký trên di động (edit.yahoo.com/registration).
 2. Nhập thông tin được yêu cầu vào mẫu.
  - Nếu tên người dùng bạn muốn chuyển sang màu đỏ, Tên truy nhập Yahoo đó không có sẵn và bạn cần phải thử một ID khác.
 3. Trong phần “Số điện thoại di động”, đảm bảo chọn mã quốc gia của bạn, sau đó nhập số điện thoại di động hợp lệ.
 4. Chạm vào Tiếp tục.
 5. Trên màn hình tiếp theo, chạm vào Nhắn tin mã cho tôi.
  -Một mã số sẽ được gửi đến thiết bị di động của bạn.
 6. Nhập mã vào ô “Mã” và chạm vào Xác minh.
 7. Chạm vào Bắt đầu nào
Thành công! Bạn hiện có thể sử dụng Tên truy nhập Yahoo mới và mật khẩu của mình cho mọi dịch vụ Yahoo.

Đăng ký tài khoản Yahoo từ điện thoại tính năng cơ bản

Bạn có thể sử dụng trình duyệt trên di động của máy tính bảng hoặc điện thoại tính năng cơ bản của mình để tạo tài khoản.

 1. Sử dụng trình duyệt trên di động của bạn, đi đến https://vn.m.yahoo.com/.
 2. Chạm vào biểu tượng menu Three bars.
 3. Chạm vào Đăng nhập.
 4. Chạm vào Tạo Tài khoản.
 5. Nhập thông tin được yêu cầu và chạm vào Tạo tài khoản.
 6. Đảm bảo rằng số di động được hiển thị có thể nhận tin nhắn văn bản và chạm vào Gửi SMS.
  - Một tin nhắn SMS có chứa mã xác minh sẽ được gửi đến số di động mà bạn đã nhập vào (mã này hết hạn trong 24 giờ).
 7. Nhập mã và chạm vào Gửi mã.
 8. Chạm vào Bắt đầu.

Khi bạn muốn đăng nhập, hãy đi đến Trang Đăng ký Yahoo , nhập Tên truy nhập Yahoo mới (mọi thứ đứng trước ký hiệu "@") và mật khẩu của mình. Sau đó nhấn Đăng nhập.

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi