Đăng ký tài khoản Yahoo

Chỉ cần vài bước là bạn có thể sử dụng Yahoo Mail, Yahoo Messenger, Flickr và nhiều dịch vụ khác khi bạn đăng ký tài khoản Yahoo. Bạn có thể tạo tên người dùng cho tài khoản của mình bằng một địa chỉ email từ nhà cung cấp email bất kỳ; sau đó chỉ cần cung cấp mật khẩu, ngày sinh và số di động.

Đăng ký tài khoản Yahoo từ máy tính để bàn.

 1. Đi đến Trang đăng ký.
 2. Nhập thông tin của bạn vào trường được yêu cầu.
  - Tạo một email Yahoo hoặc nhấn vào "Tôi muốn sử dụng email của chính mình” để sử dụng một email từ nhà cung cấp bất kỳ.
 3. Để xác minh số di động của bạn, hãy nhấn vào Nhắn tin mã cho tôi (hoặc Gọi thông báo mã cho tôi).
  - Bạn sẽ nhận được một mã Khóa Tài khoản trên thiết bị di động của mình.
 4. Nhập Khóa Tài khoản trong ô “Mã” và nhấn vào Gửi mã.

Đăng ký tài khoản Yahoo trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng

 1. Đi đến trang di động Trang đăng ký (edit.yahoo.com/registration).
 2. Nhập thông tin của bạn vào trường được yêu cầu.
  - Tạo một email Yahoo hoặc nhấn vào "Tôi muốn sử dụng email của chính mình” để sử dụng một email từ nhà cung cấp bất kỳ.
 3. Chạm vào Tiếp tục.
 4. Chạm vào Nhẵn tin mã cho tôi.
  - Bạn sẽ nhận được một mã Khóa Tài khoản trên thiết bị di động của mình.
 5. Nhập Khóa Tài khoản trong ô “Mã” và chạm vào Xác minh.
 6. Chạm vào Bắt đầu nào

Đăng ký tài khoản Yahoo trên điện thoại di động cấp thấp

 1. Sử dụng trình duyệt trên di động của bạn, đi đến https://vn.m.yahoo.com/.
 2. Chạm vào biểu tượng Menu Image of the side menu icon..
 3. Chạm vào Đăng nhập.
 4. Chạm vào Tạo tài khoản.
 5. Nhập thông tin được yêu cầu và chạm vào Tạo tài khoản.
 6. Đảm bảo rằng số di động được hiển thị có thể nhận tin nhắn văn bản sau đó chạm vào Gửi SMS.
  - Bạn sẽ nhận được một tin nhắn SMS có chứa mã Khóa Tài khoản trên điện thoại cấp thấp của mình.
 7. Nhập mã và chạm vào Gửi mã.
 8. Chạm vào Bắt đầu.

  Để đăng nhập - hãy đi đến  trang Đăng nhập Yahoo , nhập Tên truy nhập Yahoo của bạn (mọi thứ trước biểu tượng "@") hoặc địa chỉ email của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo. Nhập mật khẩu hoặc Khóa Tài khoản của bạn sau đó nhấn Đăng nhập để truy cập các dịch vụ Yahoo yêu thích của bạn.