Nhận dạng tài khoản Yahoo Mail bị bẻ khóa

Việc giữ an toàn cho tài khoản của bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu bạn nghĩ rằng ai đó đang tìm cách truy cập hoặc chiếm đoạt tài khoản của bạn, thì có một số bước quan trọng bạn cần thực hiện để bảo mật thông tin tài khoản của mình. Hiểu các dấu hiệu cảnh báo và việc cần làm nếu tài khoản của bạn bị xâm phạm.

Các dấu hiệu của một tài khoản bị tấn công

Xem xét cài đặt Yahoo Mail của bạn

Những kẻ tấn công sẽ thay đổi các cài đặt trong tài khoản Yahoo Mail để phá hủy hộp thư đến của bạn hoặc lấy bản sao email của bạn. Hãy kiểm tra một số cài đặt hay thay đổi nhất nhằm đảm bảo rằng không có thông tin hay tùy chọn nào của bạn đã bị thay đổi mà bạn không biết.

Nếu tài khoản của bạn đã bị xâm phạm

Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình đã bị xâm phạm, hãy làm theo các bước bên dưới để bảo vệ tài khoản.

  1. Thay đổi mật khẩu của bạn ngay lập tức.
  2. Xóa mật khẩu ứng dụng mà bạn không nhận ra.
  3. Kiểm tra để đảm bảo các tùy chọn khôi phục của bạn được cập nhật.
  4. Hoàn nguyên các cài đặt thư nếu chúng đã bị thay đổi.
  5. Đảm bảo bạn đã cài đặt và cập nhật phần mềm chống vi-rút.
  6. Sử dụng tính năng xác minh hai bước để tăng cường thêm một lớp bảo mật cho tài khoản của bạn.
  7. Luôn duy trì một địa chỉ email và số điện thoại di động hiện tại, an toàn trên tài khoản của bạn. Nếu bạn sử dụng email khôi phục từ nhà cung cấp khác, hãy xem lại cài đặt bảo mật của nhà cung cấp đó.
  8. Liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của Yahoo để được chuyên gia trợ giúp lấy lại quyền truy cập và bảo mật tài khoản.