Dùng tính năng Tự động điền để lưu tên người dùng, mật khẩu và thông tin khác của bạn

Dùng tính năng Tự động điền để tự động điền vào biểu mẫu, tên người dùng và mật khẩu trên Yahoo. Nếu bạn đang dùng trình duyệt trên di động, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị di động để được trợ giúp về cài đặt Tự động điền.

Tự động điền thông tin của bạn vào biểu mẫu

Tự động điền tên người dùng và mật khẩu

 Các liên kết cung cấp có thể bằng tiếng Anh - Nếu bạn cần nội dung dịch và không tìm thấy bộ chọn ngôn ngữ trên trang web của họ, hãy tìm nội dung tương tự bằng ngôn ngữ của bạn trên Internet.