Khắc phục sự cố khi trang web của Yahoo không hoạt động

Khắc phục các sự cố cản trở trải nghiệm của bạn trên Yahoo để bạn có thể tận hưởng trang web của chúng tôi một cách trọn vẹn nhất. Hãy bắt đầu với bước đầu tiên, sau đó xem sự cố của bạn đã được giải quyết chưa trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

  1. Xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt.
  2. Cập nhật trình duyệt.
  3. Khởi động lại máy tính.
  4. Đảm bảo JavaScript đã được bật.
  5. Tắt các phần bổ trợ của trình duyệt.
  6. Tạm thời tắt các sản phẩm diệt vi-rút, chống phần mềm gián điệp và tường lửa.
  7. Tìm hiểu xem dịch vụ Yahoo có hoạt động trên máy tính hoặc thiết bị di động khác hay không.
  8. Đặt lại trình duyệt về cài đặt mặc định.