Các tính năng bảo mật bổ sung trong Yahoo Mail

Là một phần trong cam kết của Yahoo đối với sự an toàn của người dùng, chúng tôi đã đưa ra một loạt các thông báo cảnh báo sẽ xuất hiện nếu chúng tôi cho rằng tài khoản của bạn có nguy cơ bị xâm nhập. Một trong những cách chúng tôi thực hiện việc này là thông báo cho bạn việc bạn đã thiết lập địa chỉ Trả lời hoặc bật tính năng Chuyển tiếp thư hay chưa. Mặc dù khách hàng của Yahoo vẫn sử dụng các tính năng này một cách hợp lệ mỗi ngày nhưng kẻ xấu thường khai thác những tính năng đó để gây hại cho người dùng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cảnh báo cho bạn nếu chúng tôi cho rằng email bạn nhận được có khả năng là email rác hoặc email lừa đảo.

Cảnh báo thư rác

Thư rác từ danh sách liên lạc
Nếu chúng tôi phát hiện thấy một địa chỉ email trong danh sách liên lạc của bạn đang gửi thư có vẻ giống thư rác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách tô sáng thư đó là thư rác trong hộp thư đến. Nếu bạn biết email này là an toàn, chỉ cần nhấp vào “Thư này an toàn” và chúng tôi sẽ không làm phiền bạn nữa. Đối với một số thư rác trong thư mục thư rác hoặc hộp thư đến, chúng tôi sẽ hiển thị các thông báo hữu ích để cho bạn biết lý do chúng tôi chuyển thư vào đó và cho phép bạn thực hiện hành động khắc phục.

Nếu bạn có bất kỳ sự nghi ngờ nào, hãy nhấp vào "Xóa người gửi và đánh dấu là thư rác" để chuyển thư đến thư mục thư rác và xóa người gửi khỏi danh sách liên lạc. Nếu muốn hủy thao tác vừa thực hiện, bạn chỉ cần vào thư mục thư rác. Nhấp vào "Thư này không phải thư rác" trên thư đó để chuyển thư vào hộp thư đến và từ lần sau, các thư từ người gửi này sẽ được gửi vào hộp thư đến.

Hủy đăng ký
Khi bạn đánh dấu một thư nằm trong danh sách gửi thư là thư rác và chúng tôi lại tin tưởng người gửi, bạn sẽ nhận được tùy chọn hủy đăng ký thay vì đánh dấu thư là thư rác. Chọn Hủy đăng ký và bạn sẽ không nhận được bất kỳ thư nào từ danh sách gửi thư đó nữa. Chọn Đánh dấu là thư rác sẽ đánh dấu thư là thư rác và chuyển thư đến thư mục thư rác.
 

Cảnh báo về thư trả lời

Nếu phát hiện thấy địa chỉ email gửi thư trả lời cho bạn khác với địa chỉ mà bạn gửi thư đến, chúng tôi sẽ cảnh báo cho bạn ở đầu thư. Nếu bạn đã thiết lập chức năng trả lời trong email của mình thì không cần phải lo lắng điều gì nữa! Nhưng nếu chưa thiết lập thì bạn nên bảo mật tài khoản của mình ngay lập tức.

Cảnh báo lừa đảo

Nếu phát hiện thấy địa chỉ email gửi thư cho bạn trông giống như địa chỉ “lừa đảo”, chúng tôi sẽ cho bạn biết. Nếu bạn biết email này là an toàn, chỉ cần nhấp hoặc nhấn vào “Thư này an toàn” và chúng tôi sẽ không làm phiền bạn nữa. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy nhấp hoặc nhấn vào Báo cáo và chúng tôi sẽ xử lý phần việc còn lại.

Cảnh báo về Chuyển tiếp thư

Khi bạn đăng nhập vào tài khoản sau khi thiết lập tính năng Chuyển tiếp thư, bạn sẽ nhận được thông báo cho biết tính năng chuyển tiếp tự động đã được thiết lập. Nếu bạn bật tính năng này, bạn không cần phải làm gì thêm. Nếu bạn chưa thiết lập tính năng này, hãy nhấp hoặc nhấn vào “Tắt chuyển tiếp thư” và làm theo lời nhắc để tắt tính năng này và thay đổi mật khẩu.