Các bộ lọc trong Yahoo Mail

Tìm cách để giảm sự lộn xộn trong Hộp thư đến của bạn? Tính năng Bộ lọc trong Yahoo Mail có thể giúp bạn.

Bộ lọc là gì?

 • Các bộ lọc tự động chuyển thư đến mới sang một thư mục theo sự lựa chọn của bạn thay vì đến Hộp thư đến.
 • Bạn quyết định các email sẽ được chuyển đến thư mục nào.
 • Các bộ lọc rất hữu ích để chuyển hướng các email đến không mong muốn đến Thùng rác hoặc thư mục Thư rác.

  Bạn có biết?Bạn có thể tạo tối đa 200 bộ lọc!

Sử dụng các bộ lọc mail

Thiết lập một bộ lọc để tiết kiệm thời gian bạn phải chuyển các thư trong tương lai. Việc này rất nhanh và dễ dàng.

+ Truy cập các bộ lọc của bạn

Định vị tùy chọn Bộ lọc của bạn.
 1. Di chuột đến biểu tượng menu Thiết lập Small gear icon và chọn Thiết lập.
 2. Nhấn vào Bộ lọc.

Thiết lập Bộ lọc của bạn sẽ xuất hiện.

+ Tạo một bộ lọc

Sau khi bạn đã truy cập thiết lập Bộ lọc của mình:

 1. Nhấn vào Thêm.
 2. Nhập Tên bộ lọc.
 3. Nhập tiêu chí của bộ lọc:
  • Người gửi: Người đã gửi email.
  • Người nhận: Địa chỉ email của bạn.
  • Tiêu đề: Văn bản được tổ chức trong trường tiêu đề của một email.
  • Nội dung email: Văn bản được tổ chức trong nội dung của một email.
 4. Chọn một thư mục để chuyển các mail bị ảnh hưởng vào.
  - Bạn cũng có thể chọn Thư mục mới để tạo một thư mục mới.
 5. Nhấn vào Lưu.
 6. Nhấn vào Lưu lại để trở về email của bạn.

Thư đến mới khớp với tiêu chí đã thiết lập của bạn giờ đây sẽ được chuyển thẳng đến thư mục đã chọn của bạn.

  Thông tin hữu ích:Không thể chuyển các email đã đến trong tài khoản của bạn sử dụng bộ lọc.

+ Sửa một bộ lọc

Để thay đổi thiết lập bộ lọc hiện tại, hãy truy cập Bộ lọc của bạn sau đó:

 1. Nhấn vào một bộ lọc từ danh sách của bạn.
 2. Nhấn vào Sửa.
 3. Thực hiện các thay đổi của bạn và nhấn vào Lưu.
 4. Nhấn vào Lưu lại để trở về email của bạn.

+ Sắp xếp các bộ lọc

Thứ tự rất quan trọng! 

 • Các bộ lọc được đặt ưu tiên từ trên xuống dưới. 
 • Nếu hai bộ lọc có thể áp dụng vào cùng địa chỉ email, bộ lọc ở trên sẽ được sử dụng.
 • Di chuyển bộ lọc lên hoặc xuống bằng cách chọn bộ lọc và nhấn vào mũi tên lên hoặc xuống.

+ Xóa một bộ lọc

Nếu bạn không cần một bộ lọc nữa, chỉ cần xóa nó. Truy cập vào các Bộ lọc của bạn, sau đó:

 1. Nhấn vào một bộ lọc từ danh sách của bạn.
 2. Nhấn vào Xóa.
 3. Nhấn vào Lưu để trở về email của bạn.

Mẹo lọc nâng cao

Nếu bạn có vấn đề lọc các thư nhất định, hãy xem các mẹo hữu ích của chúng tôi để giúp bạn tiếp tục lại.

+ Nhiều tiêu chí

Khi bạn có nhiều hơn một tiêu chí để áp dụng vào một bộ lọc, hãy cân nhắc những vấn đề sau:

 • Một bộ lọc sẽ sử dụng tất cả các quy tắc bạn định nghĩa để tìm mail cho bộ lọc.
 • Nếu bạn muốn lọc tất cả các thư mà hoặc chứa tiêu chí A hoặc tiêu chí B, hãy tạo hai bộ lọc riêng rẽ.

+ Tránh bộ lọc trống

  Lưu ý:Một bộ lọc không bao giờ được bỏ trống hoặc rỗng.

Nếu bạn tạo một bộ lọc mới và không điền vào bất kỳ thông tin gì, đây vấn là một bộ lọc hoạt động. Yahoo Mail sẽ diễn giải rằng một bộ lọc "trống" tức là:

Nếu người gửi chứa [một ký tự trống (rỗng) ]
thì chuyển đến: Hộp thư đến

Nếu một bộ lọc "trống" ở trên đầu của danh sách, tất cả các thư của bạn sẽ được gửi đến Hộp thư đến của bạn, bỏ qua tất cả các bộ lọc khác bạn có thể có.

+ Tránh các quy tắc xung đột

Nếu các email đến của bạn được chuyển đến thư mục sai, nhìn chung đó là xung đột bộ lọc.

 • Tránh sử dụng tiêu chí mang tính phủ định như "không chứa" kết hợp với một tiêu chí mang tính khẳng định "bắt đầu với."
 • Hãy đảm bảo rằng không có bộ lọc xung đột nào ở trên bộ lọc không hoạt động.

+ Truy cập POP và các bộ lọc

Bạn có sử dụng máy khách mail POP để truy cập Yahoo Mail không?

Nếu vậy, hãy xem các các phần sau:

 • Các máy khách mail sử dụng POP chỉ tải xuống email từ Hộp thư đến và thư mục Thư rác.
 • Các bộ lọc cho các thư mục khác nhau sẽ ngăn không cho máy khách mail của bạn tải chúng xuống.

 Lưu ý: Xóa bất kỳ bộ lọc nào ngăn không cho bạn truy cập email bạn muốn trong trong máy khách mail bên ngoài của bạn.

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi