Đặt Yahoo Mail làm ứng dụng email mặc định trong Windows hoặc trình duyệt web của bạn

Khi bạn chọn một email "mailto" chính trong trình duyệt của mình, chương trình email đó sẽ là chương trình bạn mở mỗi khi nhấn vào liên kết “liên hệ với chúng tôi”. Bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt hoặc Windows của mình để Yahoo Mail là ứng dụng mở tự động.

Thiết lập trong Chrome

  1. Khởi động trình duyệt web Chrome của Google.
  2. Nhấn vào biểu tượng menu Chrome Image of settings icon..
  3. Chọn Cài đặt.
  4. Nhấn vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
  5. Trong phần "Bảo mật", nhấn vào Cài đặt nội dung.
  6. Trong phần "Bộ xử lý", chọn Cho phép các trang trở thành bộ xử lý mặc định cho các giao thức (đề xuất).

Thiết lập trong Firefox

Firefox là một trong những trình duyệt hỗ trợ Yahoo Mail làm một tùy chọn mailto. Thiết lập Yahoo Mail làm chương trình mặc định trong Firefox và đây sẽ là email mở ra bất cứ khi nào bạn nhấn vào “liên hệ với chúng tôi” từ trong trình duyệt đó.

Thiết lập trong WIndows 10

Một tùy chọn khác là áp dụng địa chỉ mailto mặc định vào cấp hệ điều hành. Viêc này cho phép bất kỳ trình duyệt nào chưa thiết lập tùy chọn mailto chọn Yahoo Mail làm giao thức mặc định. Bạn có thể thiết lập email mặc định của mình trong Windows 10..