Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động từ ngày 4 tháng 5 năm 2021

Yahoo đã quyết định ngừng hoạt động của Yahoo Hỏi & Đáp. Để hỗ trợ bạn tốt hơn trong quá trình chuyển đổi này, chúng tôi đã biên soạn một danh sách câu hỏi có thể có trong quá trình này.
 

Lộ trình này diễn ra như thế nào?

  • Ngày 20 tháng 4 - Bạn sẽ không thể đăng câu hỏi mới trên Yahoo Hỏi & Đáp hoặc trả lời câu hỏi của người dùng khác.
  • Ngày 4 tháng 5 - Trang web sẽ không thể truy cập được. Nếu cố truy cập Yahoo Hỏi & Đáp vào ngày 4 tháng 5, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chủ Yahoo.

Điều này có ảnh hưởng đến Tài khoản Yahoo của tôi hoặc các dịch vụ Yahoo khác không?

Không, những thay đổi này chỉ dành riêng cho Yahoo Hỏi & Đáp. Chúng sẽ không ảnh hưởng đến Tài khoản Yahoo của bạn hoặc bất kỳ dịch vụ Yahoo nào khác.

Tôi nên tìm hiểu ở đâu nếu tôi có câu hỏi trong tương lai?

Vui lòng truy cập Yahoo Search để biết câu trả lời và thông tin từ web.

Tôi có thể tải xuống nội dung Yahoo Hỏi & Đáp của mình không?

Đúng. Bạn phải yêu cầu nội dung trước ngày 30 tháng 6 năm 2021. Làm theo hướng dẫn để tải về dữ liệu Yahoo Hỏi & Đáp của bạn.

Tôi có thể tải xuống nội dung nào?

Bản tải xuống dữ liệu Yahoo Hỏi & Đáp của bạn sẽ trả về tất cả nội dung do người dùng tạo bao gồm danh sách câu hỏi, các câu hỏi của bạn, danh sách câu trả lời, các câu trả lời của bạn và bất kỳ hình ảnh nào. Bạn sẽ không thể tải xuống nội dung, câu hỏi hoặc câu trả lời của người dùng khác.

Tôi có phải tải xuống nội dung của mình không?

Không, việc tải về nội dung là không bắt buộc. Tuy nhiên, nếu chọn tải về nội dung Hỏi và Đáp của mình, bạn phải thực hiện việc này trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Khi nào tôi sẽ nhận được nội dung Yahoo Hỏi & Đáp của mình?

Nhóm chúng tôi đang xử lý nhanh nhất có thể để chuẩn bị dữ liệu sẵn sàng, nhưng có thể mất đến 30 ngày để bạn nhận được bản tải xuống nội dung.

Tôi đã tải xuống nội dung Yahoo Hỏi & Đáp của mình, làm cách nào để xem nội dung đó?

Nội dung Câu trả lời của bạn sẽ được định dạng theo JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript) và có thể khó xem khi mới nhìn qua. Bài viết của chúng tôi về xem và quản lý dữ liệu tài khoản có thể giúp bạn hiểu được bản tải xuống dữ liệu của mình.

Làm cách nào để chia sẻ nhận xét/ý kiến phản hồi của tôi về thay đổi này?

Hãy gửi mọi nhận xét hoặc ý kiến phản hồi của bạn về quyết định này tới yahoo_answers_sunset@verizonmedia.com. Cảm ơn bạn đã dành thời gian chia sẻ ý kiến với chúng tôi.