Yahoo Hỏi & Đáp đã ngừng hoạt động

Yahoo Hỏi & Đáp đã ngừng hoạt động kể từ ngày 04/05/2021. Yahoo Hỏi & Đáp từng là một phần quan trọng trong các sản phẩm và dịch vụ của Yahoo, nhưng nó đã kém phổ biến đi trong những năm qua vì nhu cầu của các thành viên đã thay đổi.' Chúng tôi quyết định chuyển nguồn lực của mình khỏi Yahoo Hỏi & Đáp để tập trung cho các sản phẩm đáp ứng tốt hơn cho các thành viên của chúng tôi và làm tròn lời hứa của Yahoo là cung cấp những nội dung cao cấp đáng tin cậy.'

Kể từ ngày 04/05/2021, bạn không thể truy cập trang web được nữa. Để hỗ trợ bạn trong quá trình chuyển đổi này, chúng tôi đã soạn ra một danh sách các câu hỏi có thể nảy sinh trong quá trình này.'

Điều này có ảnh hưởng đến Tài khoản Yahoo của tôi hoặc các dịch vụ Yahoo khác không?

Không, những thay đổi này chỉ áp dụng riêng cho Yahoo Hỏi & Đáp. Tài khoản Yahoo của bạn hoặc bất kỳ dịch vụ Yahoo nào khác sẽ không bị ảnh hưởng.

Tôi nên tìm hiểu ở đâu nếu tôi có câu hỏi trong tương lai?

Tìm câu trả lời và thông tin từ web bằng Yahoo Search. Nếu bạn cần thông tin về đại dịch virus corona, hãy xem trang COVID Yahoo.

Tôi có thể tải xuống nội dung Yahoo Hỏi & Đáp của mình không?

Kể từ ngày 30/06/2021, bạn không thể tải xuống nội dung Yahoo Hỏi & Đáp của mình được nữa.

Tôi đã tải xuống nội dung Yahoo Hỏi & Đáp của mình, làm thế nào để xem nội dung đó?

Nội dung của bạn sẽ có định dạng JSON (JavaScript Object Notation) và nhìn sơ có thể khó xem. Chúng tôi có tài liệu hướng dẫn cách xem và quản lý dữ liệu tài khoản của bạn có thể giúp bạn hiểu việc tải xuống dữ liệu của mình.

Làm thế nào để chia sẻ nhận xét/phản hồi của tôi về thay đổi này?

Hãy gửi mọi nhận xét hoặc ý kiến phản hồi của bạn về quyết định này đến yahoo_answers_sunset@verizonmedia.com. Cảm ơn bạn đã dành thời gian chia sẻ ý kiến với chúng tôi.