Thiết lập hoặc xóa tài khoản Yahoo Mail trong ứng dụng iOS Mail

Tất cả các thiết bị di động của Apple đều cài sẵn một ứng dụng email. Mặc dù ứng dụng này không cấp cho bạn quyền truy cập vào các tính năng nâng cao hơn có trong ứng dụng Yahoo Mail, chẳng hạn như quản lý thư mục, thông tin tài khoản và chủ đề, nhưng bạn có thể thêm một số tài khoản Yahoo Mail để gửi và nhận email từ đó.

  Lưu ý - Các phiên bản iOS cũ hơn không hỗ trợ thiết lập tự động. Thêm tài khoản Yahoo Mail theo cách thủ công bằng cách sử dụng cài đặt IMAP nếu thiếu tùy chọn tự động.

Thêm tài khoản Yahoo Mail bằng tính năng thiết lập tự động trong iOS

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trong iOS.
 2. Nhấn vào Thư.
 3. Nhấn vào Tài khoản.
 4. Nhấn vào Thêm tài khoản.
 5. Nhấn vào Yahoo.
 6. Làm theo lời nhắc để đăng nhập.

Cập nhật cài đặt tìm nạp để nhận thông báo kịp thời

Môi trường iOS hỗ trợ 2 loại thông báo email - Đẩy và Tìm nạp. Yahoo Mail được thiết kế để hoạt động theo cách Tìm nạp, tức là ứng dụng sẽ kiểm tra email mới theo định kỳ. Bạn có thể quyết định tần suất kiểm tra email của ứng dụng.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trong iOS.
 2. Nhấn vào Thư.
 3. Nhấn vào Tài khoản.
 4. Nhấn vào Tìm nạp dữ liệu mới.
 5. Nhấn vào một khoảng thời gian ở dưới cùng.
 6. Nhấn vào tài khoản Yahoo Mail của bạn.
 7. Đảm bảo mục "Tìm nạp" được chọn.

Xóa tài khoản Yahoo Mail

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trong iOS.
 2. Nhấn vào Thư.
 3. Nhấn vào Tài khoản.
 4. Nhấn vào tài khoản Yahoo Mail của bạn.
 5. Nhấn vào Xóa tài khoản.
 6. Nhấn vào Xóa khỏi iPhone của tôi để xác nhận.