Khắc phục sự cố Yahoo Mail trong iOS Mail

Hầu hết các sự cố với ứng dụng iOS Mail là do cài đặt không hợp lệ hoặc tài khoản Yahoo Mail mà bạn đang cố thêm có vấn đề. Bất cứ khi nào gặp lỗi này, bạn nên xác minh xem thông tin đăng nhập của mình có hoạt động trên máy tính để bàn hay không. Đăng nhập vào Yahoo Mail, soạn một email, gửi cho chính bạn và xem liệu email có đến sau 5 phút hay không.

  Lưu ý - Nếu bạn không thể đăng nhập hoặc gửi và nhận email, hãy tìm hiểu cách khắc phục sự cố đăng nhập hoặc khắc phục sự cố gửi và nhận.

Cập nhật hệ điều hành của bạn

Apple cập nhật hệ thống của họ bất cứ lúc nào họ phát hiện và khắc phục sự cố. Đảm bảo bạn đang dùng phiên bản mới nhất của phần mềm iOS.

Xóa và thêm lại Yahoo Mail vào iOS Mail

Cả Yahoo và Apple đều làm việc liên tục để cập nhật các ứng dụng và hệ thống của họ. Đôi khi, việc cập nhật này có thể khiến các tùy chọn cài đặt dùng để kết nối Yahoo Mail với ứng dụng bị mất chính xác hoặc bị hỏng. Xóa và thêm lại Yahoo Mail trên ứng dụng iOS để làm mới thông tin.

Sử dụng ứng dụng Yahoo Mail

Nếu bạn vẫn không thể kết nối với ứng dụng iOS Mail, có khả năng thiết bị đã gặp sự cố. Bạn vẫn có thể truy cập vào Yahoo Mail bằng cách tải xuống ứng dụng Yahoo Mail.