Điểm và cấp bậc trên Yahoo Hỏi & Đáp

Điểm giúp bạn xây dựng danh tiếng của mình như là một nguồn tin cậy và giúp bạn trở thành người có uy tín trong cộng đồng Yahoo Hỏi & Đáp! Miễn là bạn tuân thủ Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi thì bạn sẽ tích được điểm khi tham gia cộng đồng. Xem bảng thông tin về điểm số và cấp bậc hoặc xem nhanh thông tin chi tiết về điểm số bên dưới.

Sử dụng và tích điểm

 • Dùng 5 điểm để đặt câu hỏi.
 • Tích 2 điểm khi trả lời câu hỏi.
 • Bị trừ 10 điểm khi vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi.
 • Tích 10 điểm nếu câu trả lời của bạn được chọn là câu trả lời hay nhất.

Tăng cấp để hỏi và trả lời câu hỏi thường xuyên hơn

Khi tăng cấp, các giới hạn và khả năng hàng ngày của bạn cũng tăng theo. Ví dụ: Người dùng không thể nhấn vào các URL bạn đăng cho đến khi bạn đạt cấp độ 3.

 • Cấp độ 1 - 5 câu hỏi và 20 câu trả lời
 • Cấp độ 2 (250 điểm) - 10 câu hỏi và 80 câu trả lời
 • Cấp độ 3 (1000 điểm) - 15 câu hỏi và 120 câu trả lời
 • Cấp độ 4 (2500 điểm) - 20 câu hỏi và 160 câu trả lời
 • Cấp độ 5 (5000 điểm) - 20 câu hỏi và 160 câu trả lời
 • Cấp độ 6 (10000 điểm) - 20 câu hỏi và 160 câu trả lời
 • Cấp độ 7 (25000 điểm) - 20 câu hỏi và 160 câu trả lời