Báo cáo và kháng cáo hành vi lạm dụng trong Yahoo Hỏi & Đáp

Cộng đồng của chúng tôi giúp duy trì Yahoo Hỏi & Đáp là một nơi an toàn và lý tưởng để đặt câu hỏi. Khi các cá nhân tạo được sự tín nhiệm bằng cách báo cáo vi phạm một cách chính xác, chúng tôi sẽ coi trọng các báo cáo của họ hơn. Yahoo có quyền xóa bất kỳ nội dung nào vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng hoặc Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn cho rằng nội dung của mình bị xóa do nhầm lẫn, bạn có thể kháng cáo và chúng tôi sẽ xem xét vấn đề đó.

Báo cáo nội dung lạm dụng

Chúng tôi xem xét nội dung của bạn và thực hiện hành động phù hợp theo Điều khoản Dịch vụ.

  1. Đăng nhập vào Yahoo Hỏi & Đáp.
  2. Trong câu hỏi, câu trả lời hoặc bình luận, hãy nhấp vào biểu tượng Báo cáo lạm dụng Image of the Abuse Flag icon.
  3. Chọn loại lạm dụng.
  4. Nhập bình luận vào trường "Chi tiết bổ sung".
  5. Nhấp vào Gửi.

Kháng cáo báo cáo lạm dụng

Nếu chúng tôi xóa bình luận của bạn và bạn muốn kháng cáo quyết định đó, hãy trở lại Trung tâm trợ giúp, nhấp vào nút Liên hệ với chúng tôi và nộp kháng cáo.