Báo cáo và kháng cáo vi phạm trong Yahoo Hỏi & Đáp

Cộng đồng của chúng tôi giúp duy trì Yahoo Hỏi & Đáp là một nơi an toàn và lý tưởng để đặt câu hỏi. Khi các cá nhân tạo được sự tín nhiệm bằng cách báo cáo vi phạm một cách chính xác, chúng tôi sẽ coi trọng các báo cáo của họ hơn. Yahoo có quyền xóa mọi thông tin vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi hoặc Điều khoản dịch vụ. Nếu bạn cho rằng nội dung của mình bị xóa do nhầm lẫn, bạn có thể kháng cáo và chúng tôi sẽ xem xét vấn đề đó.

Báo cáo nội dung vi phạm

Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo của bạn và thực hiện hành động thích hợp theo Điều khoản dịch vụ.

  1. Đăng nhập vào Yahoo Hỏi & Đáp.
  2. Trong câu hỏi, câu trả lời hoặc bình luận, hãy nhấp vào biểu tượng Báo cáo vi phạm .
  3. Chọn kiểu vi phạm.
  4. Nhập nhận xét trong trường “Chi tiết bổ sung”.
  5. Nhấp vào Báo cáo vi phạm.

Kháng cáo đối với báo cáo vi phạm

Nếu chúng tôi xóa nội dung của bạn, bạn sẽ nhận được email có chứa liên kết để kháng cáo quyết định xóa này. Chúng tôi sẽ xem xét kháng cáo của bạn và cho bạn biết kết quả qua email. Bạn chỉ được kháng cáo 1 lần đối với mỗi thông báo và thông báo này sẽ hết hạn sau 7 ngày.