Các trình duyệt Web được hỗ trợ

Yahoo hoạt động tốt nhất với phiên bản mới nhất của các trình duyệt được liệt kê dưới đây (không bao gồm phiên bản “beta”). Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt đã lỗi thời hoặc không được hỗ trợ, một số tính năng của Yahoo có thể không hoạt động chính xác.

Tải xuống trình duyệt web mới

Nhấn vào tên trình duyệt bất kỳ dưới đây để tải xuống phiên bản mới nhất.

Cập nhật trình duyệt web hiện tại của bạn

Nhấn vào tên trình duyệt bất kỳ dưới đây để tìm hiểu cách cập nhật trình duyệt yêu thích của bạn.

 Hầu hết các sản phẩm Yahoo được dựa trên trình duyệt - Rất nhiều hệ điều hành (HĐH) cũ không thể hỗ trợ các phiên bản trình duyệt mới nhất nữa. Hãy kiểm tra trang hỗ trợ HĐH của bạn để biết thông tin liên quan đến trình duyệt/tương thích HĐH.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố tải các trang của Yahoo bằng phiên bản trình duyệt Web mới nhất của mình, hãy thử các bước của chúng tôi để xóa bộ nhớ đệm hoặc xem lại bài viết khắc phục sự cố trình duyệt của chúng tôi.