Thêm và xóa một phương pháp khôi phục tài khoản

Đừng để bị khóa khỏi tài khoản Yahoo của bạn! Việc duy trì số di động hoặc địa chỉ email hợp lệ trong tài khoản của bạn phòng khi bạn mất mật khẩu là rất quan trọng , muốn chuyển sang phương thức đăng nhập bảo mật, không cần mật khẩu , để xác minh danh tính của bạn nếu bạn đăng nhập từ một nơi không quen thuộc và nhận thông báo về các thay đổi được thực hiện cho tài khoản của bạn. Bạn có thể thêm hoặc thay thế tối đa 10 địa chỉ email. Giới hạn này bao gồm địa chỉ email hiện tại và bất kỳ email nào đã bị xóa gần đây.

Chỉnh sửa thông tin khôi phục trên ứng dụng di động

Tính năng này không có sẵn trên tất cả các ứng dụng Yahoo. Nếu ứng dụng của bạn có tính năng này, bạn có thể được yêu cầu nhập lại mật khẩu của mình, mật mã điện thoại hoặc Touch ID.

 1. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Image of the sidebar icon.
 2. Nhấn vào Quản lý tài khoản.
 3. Nhấn vào Thông tin tài khoản.
 4. Nhấn vào Cài đặt Bảo mật.
 5. Nhấn vào Địa chỉ email hoặc Số điện thoại.
 6. Nhấn vào Thêm địa chỉ email khôi phục hoặc Thêm số điện thoại khôi phục.
 7. Làm theo các lời nhắc trên màn hình để nhập và xác minh thông tin mới của bạn.

Xóa tùy chọn khôi phục - Sử dụng các bước từ 1 đến 5, sau đó nhấp vào biểu tượng Xóa Image of the delete icon. bên cạnh thông tin liên hệ không mong muốn.

Nhập thông tin khôi phục trên trình duyệt web

 1. Chuyển đến trang bảo mật của Tài khoản Yahoo.
 2. Nhấn vào Địa chỉ email hoặc Số điện thoại.
 3. Nhấn vào Thêm địa chỉ email khôi phục hoặc Thêm số điện thoại khôi phục.
 4. Làm theo các lời nhắc trên màn hình để nhập và xác minh thông tin mới của bạn.

Xóa tùy chọn khôi phục - Sử dụng các bước từ 1 đến 2, sau đó nhấp vào biểu tượng Xóa Image of the delete icon. bên cạnh thông tin liên hệ không mong muốn.

Hủy liên kết thông tin khôi phục khỏi tài khoản không sử dụng và không nhận dạng được

Trước khi ngắt kết nối một số điện thoại hoặc email, bạn sẽ cần đăng xuất khỏi tài khoản liên kết.

 1. Chuyển đến Công cụ trợ giúp đăng nhập.
 2. Nhập số điện thoại di động hoặc địa chỉ email thay thế của bạn.
 3. Nhấn Tiếp tục.
 4. Nhấp vào Có, nhắn tin cho tôi mã xác minh.
  - Chúng tôi sẽ gửi cho bạn mã xác minh đến điện thoại hoặc email của bạn.
 5. Nhập mã xác minh vào trường được cung cấp.
 6. Nhấp vào Xác minh.
 7. Nhấn Tiếp tục.
 8. Ở dưới cùng của danh sách các tài khoản khôi phục đã kết nối, hãy nhấn vào xóa tại đây.
 9. Chọn tài khoản để xóa.
 10. Nhấn vào Xóa tài khoản này.