Thông tin về Điều khoản (cập nhật) của Dịch vụ

Tìm thông tin về chính sách bản quyền và sự riêng tư của Yahoo và xem Điều khoản (cập nhật) của Dịch vụ, ở một nơi thuận tiện.

Vui lòng truy cậpTrung tâm Điều khoản Yahoođể có thông tin liên quan đến Điều khoản (cập nhật) của Dịch vụ cũng như Điều khoản (cập nhật) thuộc tính cụ thể củaYahoo của Dịch vụ.

Ở đây bạn có thể tìm hiểu thêm về:

  • Nghĩa vụ đăng ký của bạn
  • quy định về sự riêng tư của Yahoo
  • Yêu cầu ứng xử của thành viên
  • Các quy tắc liên quan đến việc sử dụng thương mại của dịch vụ Yahoo
  • Yêu cầu củaTên truy nhập Yahoo để sử dụng Yahoo Sports
  • Các hạn chế về việc sử dụng của Yahoo Messenger

Lưu ý: Điều khoản (cập nhật) Yahoo của Dịch vụ và quy định sự riêng tư khác nhau ở mỗi quốc gia.