Hỏi, sửa hoặc xóa câu hỏi trong Yahoo Hỏi & Đáp

Trong Yahoo Hỏi & Đáp, bạn có thể hỏi bất kỳ điều gì và nhận câu trả lời từ những người thật. Câu hỏi của bạn càng rõ ràng thì câu trả lời bạn nhận được càng chính xác, do đó, hãy đảm bảo bạn cung cấp đầy đủ chi tiết.

Đặt câu hỏi

 1. Đăng nhập vào Yahoo Hỏi & Đáp.
 2. Nhấp vào Hỏi.
 3. Nhập câu hỏi của bạn trong phần Câu hỏi của bạn là gì?.
 4. Nhập thông tin bổ sung hoặc nhấp vào Ảnh để thêm ảnh vào ô mô tả.
 5. Nhấn vào Gửi.

  Bảo vệ quyền riêng tư của bạn - Để hỏi ẩn danh, hãy nhấp vào menu thả xuống của Công khai và chọn Ẩn danh.

Chỉnh sửa câu hỏi

 1. Đăng nhập vào Yahoo Hỏi & Đáp.
 2. Mở câu hỏi của bạn.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa | chọn Cập nhật câu hỏi.
 4. Sửa câu hỏi của bạn trong trường văn bản.
 5. Nhấn vào Gửi.

Xóa câu hỏi

 1. Đăng nhập vào Yahoo Hỏi & Đáp.
 2. Mở câu hỏi của bạn.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa | chọn Xóa câu hỏi.
 4. Nhấp lại vào Xóa để xác nhận.

  Bạn không nhìn thấy tùy chọn xóa câu hỏi? - Một khi câu hỏi đã có câu trả lời thì bạn sẽ không thể xóa câu hỏi đó. Tuy nhiên, bạn vẫn có tùy chọn chỉnh sửa câu hỏi.