Tại sao tôi cần phải thay đổi mật khẩu Yahoo của mình?

Nếu chúng tôi nhận thấy bất kỳ hoạt động khác thường nào trên tài khoản của bạn hoặc bạn đang sử dụng mật khẩu cũ hoặc không đủ mạnh, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu. Bằng việc tạo mật khẩu mới, thông tin tài khoản cá nhân của bạn sẽ tiếp tục được bảo mật khỏi những kẻ xâm nhập và mạo danh. Để biết thêm các mẹo bảo mật, hãy xem lại các nội dung sau: