Chặn và bỏ chặn các địa chỉ email trong Yahoo Mail

Đảm bảo rằng bạn chỉ nhận được email từ những người mình muốn. Yahoo Mail cho phép bạn thêm ẩn danh tối đa 1000 địa chỉ email vào danh sách email bị chặn hoặc xóa chúng nếu bạn thay đổi quyết định của mình.

Chặn địa chỉ email

  1. Mở hoặc chọn một email từ hộp thư của bạn.
  2. Nhấp vào biểu tượng Khác Image of the More icon..
  3. Nhấp vào Chặn người gửi.
  4. Ngoài ra, chọn để xóa cả email mà bạn đã nhận được từ người gửi đó.
  5. Nhấp vào Ok.

Bỏ chặn địa chỉ email

  1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | nhấp vào Cài đặt khác.
  2. Nhấp vào Bảo mật và quyền riêng tư.
  3. Di chuột đến một địa chỉ email, sau đó nhấp vào biểu tượng Xóa .