Thay đổi địa chỉ gửi mặc định trong Yahoo Mail

Tài khoản gửi đi mặc định là địa chỉ email điền trước địa chỉ “Từ” khi bạn tạo thư mới. Nếu bạn có một địa chỉ email phụ thiết lập hoặc một địa chỉ email khác được liên kết với tài khoản Yahoo Mail của bạn , bạn có thể chọn sử dụng một trong những địa chỉ này làm địa chỉ gửi đi mặc định bằng cách làm theo các bước dưới đây.

  1. Nhấp vào  biểu tượng menu Cài đặt .
  2. Nhấp vào Cài đặt khác.
  3. Nhấn vào Viết email.
  4. Trong phần menu thả xuống của phần “Địa chỉ gửi mặc định”, hãy chọn địa chỉ email ưa thích của bạn.
  5. Nhấn vào Lưu.
  6. Nhấp vào Hộp thư.
  7. Trong phần danh sách Hộp thư, hãy chọn địa chỉ email mặc định của bạn.
  8. Trong menu thả xuống của phần “Địa chỉ trả lời”, hãy chọn địa chỉ email ưa thích của bạn.
  9. Nhấn vào Lưu.