Bật tính năng chuyển tiếp thư tự động trong Yahoo Mail

Tự động chuyển tiếp sẽ gửi bản sao của thư gửi đến từ tài khoản Yahoo Mail của bạn đến một địa chỉ email khác. Bạn có thể bật tính năng chuyển tiếp email trong phần Cài đặt. Địa chỉ chuyển tiếp không được là một trong các địa chỉ khôi phục của bạn.

  1. Nhấp vào Cài đặt Image of the Settings icon..
  2. Nhấp vào Cài đặt khác.
  3. Nhấp vào Hộp thư.
  4. Nhấp vào tài khoản hộp thư chính.
  5. Trong mục Chuyển tiếp, nhập Địa chỉ chuyển tiếp.
  6. Nhấp vào Xác minh.
  7. Đăng nhập vào địa chỉ chuyển tiếp của bạn và làm theo hướng dẫn đã gửi đến đó.