Chặn và bỏ chặn địa chỉ email trong Yahoo Mail

Tiết kiệm thời gian khi duyệt qua hộp thư bằng cách xóa email không mong muốn. Yahoo Mail cho phép bạn thêm ẩn danh lên đến 1000 địa chỉ email vào danh sách chặn hoặc xóa khỏi danh sách nếu bạn đổi ý.

Chặn địa chỉ email

  1. Mở hoặc chọn một email trong hộp thư.
  2. Nhấp vào biểu tượng Xem thêm Image of the More icon..
  3. Nhấp vào Chặn người gửi.
  4. Bạn cũng có tùy chọn để xóa luôn các email bạn nhận được từ người gửi đó.
  5. Nhấp vào Ok.

Bỏ chặn địa chỉ email

  1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | nhấp vào Cài đặt khác Image of the More icon..
  2. Nhấp vào Bảo mật và quyền riêng tư.
  3. Di chuột qua một địa chỉ email rồi nhấp vào biểu tượng Xóa Image of the Delete icon..