Thêm, xóa hoặc sửa địa chỉ chỉ gửi trong Yahoo Mail

Gửi thư trông có vẻ như đến từ một địa chỉ khác trong số các địa chỉ email của bạn mà không cần rời khỏi tài khoản Yahoo Mail. Sau khi thêm tài khoản chỉ gửi, hãy chọn địa chỉ đó trong trường "Từ" khi bạn đang soạn hoặc trả lời email.

Thêm địa chỉ chỉ gửi

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | nhấp vào Cài đặt khác Image of the More icon..
 2. Nhấp vào Hộp thư.
 3. Nhấp vào biểu tượng Thêm Lịch biểu tượng tùy chọn bên cạnh "Địa chỉ email chỉ gửi".
 4. Nhấn vào Thêm.
 5. Nhập địa chỉ email chỉ gửi.
 6. Nhấn vào Xác minh.
 7. Mở email và làm theo các hướng dẫn để xác minh địa chỉ.

Xóa địa chỉ chỉ gửi

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | nhấp vào Cài đặt khác Image of the More icon..
 2. Nhấp vào Hộp thư.
 3. Nhấp vào địa chỉ chỉ gửi của bạn.
 4. Nhấp vào Xóa hộp thư.
 5. Nhấp lại vào Xóa hộp thư để xác nhận.
 6. Nhấn vào Lưu.

Sửa "Tên người gửi" của địa chỉ chỉ gửi

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | nhấp vào Cài đặt khác Image of the More icon..
 2. Nhấp vào Hộp thư.
 3. Nhấp vào địa chỉ chỉ gửi của bạn.
 4. Nhập tên của bạn và nhấp vào Lưu.