Thay đổi địa chỉ gửi mặc định trong Yahoo Mail

Tài khoản gửi mặc định là địa chỉ email sẽ điền sẵn vào trường địa chỉ "Từ" khi bạn tạo thư mới. Nếu bạn đã thiết lập thêm một địa chỉ email hoặc liên kết một địa chỉ email khác với tài khoản Yahoo Mail của mình, bạn có thể chọn một trong các địa chỉ này làm địa chỉ gửi mặc định bằng cách làm theo các bước bên dưới.

  1. Nhấp vào biểu tượng menu Cài đặt Image of the Settings icon. | nhấp vào Cài đặt khác Image of the More icon..
  2. Nhấp Viết email.
  3. Trong menu thả xuốngĐịa chỉ gửi mặc định, chọn địa chỉ email bạn muốn dùng.