Bật chuyển tiếp email tự động trong New Mail

Nâng cấp lên hoặc đăng ký Access + Forwarding để sử dụng tính năng chuyển tiếp email trong phần Cài đặt. Tính năng tự động chuyển tiếp sẽ gửi bản sao của các thư đến từ tài khoản Yahoo Mail của bạn đến một địa chỉ email khác. Địa chỉ chuyển tiếp không được là một trong những địa chỉ email khôi phục của bạn.

  Chỉ dùng được cho một số ngôn ngữ - Nếu không thấy tùy chọn trong tài khoản của bạn thì tức là bạn không dùng được tùy chọn đó vào lúc này.

  1. Nhấp vào Cài đặt Image of the Settings icon. | nhấp vào Cài đặt khác Image of the More icon..
  2. Nhấp vào Hộp thư.
  3. Nhấp vào tài khoản hộp thư chính.
  4. Trong phần Chuyển tiếp, nhập Địa chỉ chuyển tiếp.
  5. Nhấp vào Xác minh.
  6. Đăng nhập vào địa chỉ chuyển tiếp của bạn và làm theo hướng dẫn được gửi đến đó.