Đăng hoặc xóa bình luận trên Yahoo

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để thể hiện quan điểm của mình về các chủ đề nóng hổi của thế giới, Yahoo mang đến cho bạn một nền tảng để làm việc này. Hãy để mọi người nghe thấy tiếng nói của bạn bằng cách đăng bình luận trên các tin bài, câu chuyện, video và blog trên Yahoo.

Đăng bình luận

  Trước khi đăng - Hãy đảm bảo rằng bạn biết các nguyên tắc đăng bình luận của chúng tôi.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Yahoo của bạn.
  2. Truy cập bất kỳ tin tức, bản tin, video và blog nào của Yahoo.
  3. Nhấp vào biểu tượng Bình luận Image of the comments icon.
  4. Nhập bình luận của bạn trong trường này và nhấp vào Đăng.

Xóa một bình luận

  1. Đăng nhập vào tài khoản Yahoo của bạn.
  2. Truy cập bất kỳ tin tức, bản tin, video và blog nào của Yahoo.
  3. Nhấp vào biểu tượng Bình luận Image of the comments icon.
  4. Dưới nút Đăng, nhấp vào Bình luận của tôi.
  5. Under the comment you want to remove, click the Delete icon .
  6. Nhấp vào Xóa để xác nhận.

  Bạn muốn chỉnh sửa một bình luận? Bạn có thể xóa các bình luận, nhưng không thể chỉnh sửa.