Chúng tôi hiện đang nhận được một số lượng email cao và chúng tôi muốn xin lỗi vì sẽ có một số chậm trễ khi trả lời yêu cầu của bạn được gửi cho chúng tôi qua email. Chúng tôi sẽ trả lời email của bạn trong vòng 24 đến 48 giờ. Ngoài ra, đối với các vấn đề về mật khẩu và đăng nhập, bạn có thể thử tùy chọn tự mình khôi phục của chúng tôi thông qua Trình Hỗ trợ Đăng nhập.

Bảo mật tài khoản Yahoo của bạn

Giữ bí mật thông tin và ngăn chặn truy cập trái phép đến tài khoản của bạn. Các phương pháp đăng nhập an toàn, thông tin liên hệ cập nhật và thói quen trực tuyến tốt sẽ giúp bạn giữ an toàn và bảo mật trước những kẻ xấu.

Sử dụng Khóa Tài khoản

Sử dụng Khóa Tài khoản để có phương pháp đăng nhập bảo mật hơn và không cần dùng mật khẩu.

Thực hiện việc này nếu bạn dùng mật khẩu

  • Sử dụng một mật khẩu mạnh và thường xuyên thay đổi - Tạo mật khẩu mạnh để giảm thiểu rủi ro bị truy cập trái phép vào tài khoản.
  • Thêm một lớp bảo mật bổ sung - Bật bảo mật hai lớp và nhận mã bảo mật khi ai đó đăng nhập từ một thiết bị và vị trí không quen thuộc.

Luôn thực hiện các thói quen an toàn khi trực tuyến

Ngoài việc sử dụng các công cụ của chúng tôi để bảo vệ tài khoản, chính bạn cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo mật tài khoản của mình.