Bảo vệ chính bạn khỏi những kẻ tấn công tinh vi

Chúng tôi liên tục giám sát để phát hiện hoạt động khả nghi, bao gồm cả hoạt động từ những tác nhân do nhà nước bảo trợ. Nếu đặc biệt nghi ngờ rằng tài khoản của bạn đang là mục tiêu của những tác nhân này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn với nội dung sau:

“Chúng tôi tin rằng tài khoản Yahoo của bạn đang là mục tiêu của các tác nhân được chính phủ hậu thuẫn. Điều này có nghĩa là chúng có thể có được quyền truy cập vào thông tin trong tài khoản của bạn.”

Thông báo này sẽ xuất diện dưới dạng màn hình bật lên trong Yahoo Mail dành cho máy tính để bàn hoặc trong ứng dụng Yahoo Mail. Thông báo này sẽ không chứa bất kỳ liên kết hoặc yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin xác thực nào. Nếu bạn nhìn thấy thông báo này (hiển thị tới 10 ngày), nội dung của thông báo sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các việc sau: