Chúng tôi hiện đang nhận được một số lượng email cao và chúng tôi muốn xin lỗi vì sẽ có một số chậm trễ khi trả lời yêu cầu của bạn được gửi cho chúng tôi qua email. Chúng tôi sẽ trả lời email của bạn trong vòng 24 đến 48 giờ. Ngoài ra, đối với các vấn đề về mật khẩu và đăng nhập, bạn có thể thử tùy chọn tự mình khôi phục của chúng tôi thông qua Trình Hỗ trợ Đăng nhập.

Bảo vệ chính bạn khỏi những kẻ tấn công tinh vi

Chúng tôi liên tục giám sát để phát hiện hoạt động khả nghi, bao gồm cả hoạt động từ những tác nhân do nhà nước bảo trợ. Nếu đặc biệt nghi ngờ rằng tài khoản của bạn đang là mục tiêu của những tác nhân này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn với nội dung sau:

“Chúng tôi tin rằng tài khoản Yahoo của bạn đang là mục tiêu của các tác nhân được chính phủ hậu thuẫn. Điều này có nghĩa là chúng có thể có được quyền truy cập vào thông tin trong tài khoản của bạn.”

Thông báo này sẽ xuất diện dưới dạng màn hình bật lên trong Yahoo Mail dành cho máy tính để bàn hoặc trong ứng dụng Yahoo Mail. Thông báo này sẽ không chứa bất kỳ liên kết hoặc yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin xác thực nào. Nếu bạn nhìn thấy thông báo này (hiển thị tới 10 ngày), nội dung của thông báo sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các việc sau: