Bảo mật tài khoản Yahoo của bạn

Giữ bí mật thông tin tài khoản và ngăn chặn truy cập trái phép đến tài khoản của bạn. Sử dụng các phương pháp đăng nhập an toàn, thông tin liên hệ cập nhật và có thói quen tốt khi trực tuyến sẽ giúp bảo mật tài khoản của bạn và giúp bạn dễ dàng lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của mình nếu bị khóa.

Ngừng sử dụng mật khẩu

Sử dụng Yahoo Khóa Tài khoản để đăng nhập một cách bảo mật hơn bằng điện thoại di động của bạn mà không phải nhớ mật khẩu.

Nếu bạn tiếp tục sử dụng mật khẩu

Bật bảo mật hai lớp

Bảo mật hai lớp bổ sung thêm một tầng bảo mật vào tài khoản của bạn. Ngoài mật khẩu thông thường của bạn, tính năng này sẽ yêu cầu một mã bảo mật bổ sung (gửi đến điện thoại di động hoặc địa chỉ email của bạn) khi bạn đăng nhập từ một thiết bị hoặc vị trí không quen thuộc. Nếu người lạ cố gắng truy cập vào tài khoản của bạn, thì họ sẽ không thể truy cập, ngay cả khi họ có mật khẩu của bạn.

Sử dụng một mật khẩu mạnh và thường xuyên thay đổi

Tạo mật khẩu mạnh để giảm thiểu rủi ro bị truy cập trái phép vào tài khoản.

  • Thay đổi mật khẩu thường xuyên.
  • Không sử dụng lại các mật khẩu đã dùng trước kia.
  • Sử dụng các mật khẩu khác nhau cho các trang web khác nhau.

Tuân thủ các thông lệ an toàn trực tuyến

Ngoài việc sử dụng các công cụ của chúng tôi để bảo vệ tài khoản, chính bạn cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo mật tài khoản của mình.

Cập nhật thông tin khôi phục tài khoản

Một địa chỉ email khôi phục và số điện thoại di động hiện tại sẽ giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn. Nếu bạn quên mật khẩu hoặc bị khóa khỏi tài khoản, chúng tôi có thể gửi cho bạn một email hoặc tin nhắn xác minh để giúp bạn lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của mình.

Luôn thoát ra khỏi các máy tính dùng chung

Nếu bạn đăng nhập vào tài khoản Yahoo của mình từ một máy tính công cộng, luôn thoát ra sau mỗi phiên làm việc để ngăn người dùng tiếp theo truy cập tài khoản của bạn.

Kiểm tra hoạt động đăng nhập của tài khoản

Định kỳ kiểm tra hoạt động gần đây trên tài khoản của bạn để phát hiện các vị trí, ứng dụng và thiết bị không quen thuộc. Nếu bạn nhìn thấy một phiên hoạt động không phải do bạn thực hiện, hãy thoát ra và thay đổi mật khẩu của bạn.

Cẩn thận với các vụ lừa đảo trong email

Đừng nhấn vào các liên kết mà bạn không chắc chắn, thậm chí cả trong thư từ bạn bè. Yahoo sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin tài khoản qua email. Nếu một email có một liên kết đến Yahoo và yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu của mình, hãy đóng cửa sổ đó và đăng nhập trực tiếp vào https://login.yahoo.com/config/login_verify2?.intl=vn&.done=https://vn.yahoo.com.

Bảo vệ chính bạn khi ở bên ngoài các sản phẩm Yahoo

  • Cài đặt phần mềm diệt virus và áp dụng các bản cập nhật bảo mật trên máy tính và các thiết bị khác.
  • Tuân thủ các nguyên tắc bảo mật tài khoản do các dịch vụ khác mà bạn sử dụng đăng, ví dụ: các trang mạng xã hội, các tổ chức tài chính và các nhà cung cấp email khác.

Truy cập Yahoo Trung tâm An toàn để tìm hiểu thêm về bảo mật tài khoản

Trung tâm Trung tâm An toàn có rất nhiều cách giúp bạn bảo vệ thông tin và an toàn khi trực tuyến.