Sử dụng bộ lọc để sắp xếp Yahoo Mail

Tạo tối đa 500 bộ lọc trong Yahoo Mail để sắp xếp email đến của bạn. Các bộ lọc này sẽ tự động sắp xếp email mới vào một thư mục hoặc thùng rác.

Biểu tượng mẹo.Bạn có lọc nhanh chóng email trong hộp thư đến bằng cách nhấp chuột phải vào một email và chọn Lọc thư như thế này...

Tạo bộ lọc

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | chọn Cài đặt khác.
 2. Nhấn vào .
 3. Nhấp vào Thêm bộ lọc mới.
 4. Nhập tên bộ lọc, đặt quy tắc lọc và chọn hoặc tạo thư mục cho email.
 5. Nhấn vào Lưu.

Sửa bộ lọc

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | chọn Cài đặt khác.
 2. Nhấn vào .
 3. Nhấp vào bộ lọc mà bạn muốn sửa.
 4. Chỉnh sửa tên bộ lọc, quy tắc hoặc thư mục.
 5. Nhấn vào Lưu.

Sắp xếp thứ tự bộ lọc

 • Bộ lọc được sắp xếp ưu tiên từ trên xuống dưới.
 • Nếu 2 bộ lọc có thể áp dụng cho cùng một email, thì bộ lọc phía trên sẽ được sử dụng.
 • Di chuyển bộ lọc bằng cách di chuột qua bộ lọc, sau đó nhấp vào mũi tên lên hoặc xuống.

Xóa bộ lọc

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | chọn Cài đặt khác.
 2. Nhấn vào .
 3. Chọn bộ lọc bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào biểu tượng Xóa Image of the Delete icon..