Bảo vệ tài khoản Yahoo của bạn

Giữ thông tin của bạn ở chế độ riêng tư và ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản. Phương thức đăng nhập an toàn, thông tin liên hệ cập nhật và thói quen trực tuyến tốt giúp bạn duy trì sự bảo mật và luôn an toàn trước những kẻ lừa đảo.

Use Khóa Tài khoản

Sử dụng Khóa Tài khoản để đăng nhập an toàn hơn mà không cần mật khẩu.

Thực hiện việc này nếu bạn dùng mật khẩu

  • Sử dụng mật khẩu mạnh và thay đổi mật khẩu thường xuyên - Tạo mật khẩu mạnh để giảm thiểu nguy cơ truy cập trái phép vào tài khoản.
  • Thêm một cấp bảo mật khác - Bật xác minh hai bước và nhận mã bảo mật khi ai đó đăng nhập từ thiết bị hoặc vị trí lạ.

Luôn thực hiện thói quen an toàn khi trực tuyến

Ngoài việc sử dụng các công cụ của chúng tôi để bảo vệ tài khoản, chính bạn cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo mật tài khoản của mình.