Bảo vệ tài khoản Yahoo của bạn

Giữ thông tin của bạn ở chế độ riêng tư và ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản của bạn. Phương thức đăng nhập an toàn, thông tin liên hệ cập nhật và thói quen trực tuyến tốt giúp bạn an toàn trước những kẻ lừa đảo.

Use Khóa Tài khoản

Sử dụng Khóa Tài khoản để có phương pháp đăng nhập bảo mật hơn và không cần dùng mật khẩu.

Thực hiện việc này nếu bạn dùng mật khẩu

  • Sử dụng mật khẩu mạnh và thường xuyên thay đổi - Tạo một mật khẩu mạnh để giảm thiểu rủi ro bị truy cập trái phép vào tài khoản.
  • Thêm một lớp bảo mật khác - Bật bảo mật hai lớp và nhận mã bảo mật khi ai đó đăng nhập từ một thiết bị và vị trí không quen thuộc.

Luôn thực hiện các thói quen an toàn khi trực tuyến

Ngoài việc sử dụng các công cụ của chúng tôi để bảo vệ tài khoản, chính bạn cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo mật tài khoản của mình.