Các cách để truy cập an toàn vào Yahoo Mail

Theo mặc định, chúng tôi chặn quyền truy cập đến Yahoo Mail từ các ứng dụng lỗi thời mà có thể gây rủi ro cho tài khoản của bạn. Nếu chúng tôi gửi email thông báo cho bạn rằng ứng dụng của bạn đang sử dụng các giao thức bảo mật lỗi thời hoặc bạn không thể đăng nhập từ một ứng dụng cũ, bạn vẫn có vài tùy chọn để sử dụng.

Lỗi mật khẩu và vấn đề truy cập vào các ứng dụng POP và IMAP cũ

Nếu bạn cố gắng sử dụng Yahoo Mail trong một ứng dụng email cũ sử dụng POP hoặc IMAP, bạn có thể nhận được thông báo lỗi “Mật khẩu máy chủ đã thay đổi” hoặc “Lỗi xác thực”. Điều này là do những ứng dụng email này sử dụng giao thức bảo mật lỗi thời và chúng tôi hiện đã vô hiệu hóa quyền truy cập vào những ứng dụng này theo mặc định.

Sử dụng một tùy chọn bảo mật để truy cập Yahoo Mail

Cấp quyền truy cập cho các ứng dụng lỗi thời của bên thứ ba

Nếu bạn dùng tính năng bảo mật hai lớp của Yahoo, Khóa Tài khoản hoặc một ứng dụng email cũ, thì bạn có thể cần dùng một mật khẩu ứng dụng để truy cập Yahoo Mail. Xin lưu ý rằng việc này không nhằm mục đích để cấp quyền truy cập vĩnh viễn và bạn nên nâng cấp ứng dụng thư của bên thứ ba lên phiên bản mới nhất.

Tìm hiểu cách tạo mật khẩu ứng dụng bên thứ ba.