Các cách truy cập Yahoo Mail bảo mật

Theo mặc định, chúng tôi chặn quyền truy cập vào Yahoo Mail từ những ứng dụng lỗi thời có thể gây rủi ro cho tài khoản của bạn. Nếu chúng tôi gửi email thông báo cho bạn rằng ứng dụng của bạn đang sử dụng các giao thức bảo mật lỗi thời hoặc bạn không thể đăng nhập từ một ứng dụng cũ, bạn vẫn có vài tùy chọn để sử dụng.

Lỗi mật khẩu và các vấn đề với tài khoản

Nếu bạn tìm cách sử dụng Yahoo Mail trong một ứng dụng email bên thứ ba có công nghệ đăng nhập có mức độ bảo mật thấp hơn, bạn có thể nhận được thông báo lỗi "Mật khẩu máy chủ đã thay đổi" hoặc "Xác thực thất bại". Điều này là do những ứng dụng email này sử dụng giao thức bảo mật lỗi thời và chúng tôi hiện đã vô hiệu hóa quyền truy cập vào những ứng dụng này theo mặc định.

Sử dụng tùy chọn bảo mật để truy cập Yahoo Mail

Đừng lo! Chúng tôi có các tùy chọn để bạn tiếp tục sử dụng Yahoo Mail theo cách bảo mật và không bị gián đoạn:

Tiếp tục sử dụng ứng dụng email bên thứ ba theo cách bảo mật

Sử dụng mật khẩu ứng dụng

Nếu bạn dùng tính năng xác minh hai bước của Yahoo, Khóa Tài khoản hoặc ứng dụng email cũ hơn, bạn có thể cần sử dụng mật khẩu dành riêng cho ứng dụng để truy cập Yahoo Mail. Cần nhớ rằng mật khẩu ứng dụng chỉ hợp lệ cho ứng dụng đã được tạo mật khẩu này và vẫn giữ trạng thái hợp lệ cho đến khi bạn thoát đăng nhập hoặc loại bỏ quyền truy cập cho ứng dụng. Lúc đó, bạn sẽ cần tạo mật khẩu ứng dụng mới.

Tìm hiểu cách tạo mật khẩu ứng dụng bên thứ ba.

Thông tin thêm về các nền tảng bên thứ ba cụ thể

Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập email Yahoo trên ứng dụng email bên thứ ba hiện tại của mình, bao gồm ứng dụng email mặc định trên điện thoại di động, vui lòng xem chi tiết bên dưới để biết cách đảm bảo rằng ứng dụng đồng bộ với phương thức đăng nhập bảo mật mới nhất.

Truy cập thư qua Apple iOS

Xóa tài khoản Yahoo và thêm lại tài khoản vào ứng dụng email của Apple trên thiết bị di động của bạn. Khi bạn thêm lại tài khoản, hãy tìm logo của nhà cung cấp Yahoo để kích hoạt phương pháp đăng nhập bảo mật.

Truy cập thư qua Apple Mail trên Mac OS

Xóa tài khoản Yahoo của bạn và thêm lại tài khoản vào ứng dụng Apple Mail trên máy Mac. Khi bạn thêm lại tài khoản, hãy tìm logo của nhà cung cấp Yahoo để kích hoạt phương pháp đăng nhập bảo mật.

Truy cập thư qua ứng dụng Gmail trên thiết bị di động

Xóa tài khoản Yahoo và thêm lại tài khoản vào Gmail để kích hoạt phương thức đăng nhập bảo mật.

 1. Ở góc trên bên phải, nhấn vào biểu tượng Hồ sơ.
 2. Nhấn vào Quản lý tài khoản để xóa tài khoản.
 3. Nhấn vào Thêm tài khoản khác để thêm lại tài khoản.
 4. Nhấn vào Yahoo để thiết lập lại.

Đọc thêm từ Google về cách xóa và thêm lại tài khoản.

Truy cập thư qua Outlook.com

Sử dụng mật khẩu ứng dụng cho đăng nhập ban đầu. Tìm hiểu cách tạo mật khẩu ứng dụng bên thứ ba.

 1. Vào Cài đặt ở góc trên bên phải | chọn Cài đặt tài khoản.
 2. Ở cuối khung, chọn Xem tất cả cài đặt Outlook.
 3. Chọn Thư | Đồng bộ hóa thư.

Đọc thêm từ Microsoft về cách kết nối tài khoản.

Truy cập thư qua Outlook Desktop

Đến tháng 5 năm 2020, Outlook Desktop vẫn chưa hỗ trợ phương pháp đăng nhập bảo mật Oauth2 cho tài khoản Yahoo. Người dùng Yahoo cần tạo và sử dụng mật khẩu ứng dụng bên thứ ba để đăng nhập theo cách bảo mật.

Truy cập thư qua Outlook cho Mac

Đến tháng 5 năm 2020, Outlook cho Mac vẫn chưa hỗ trợ phương pháp đăng nhập bảo mật Oauth2 cho tài khoản Yahoo. Người dùng Yahoo cần tạo và sử dụng mật khẩu ứng dụng bên thứ ba để đăng nhập theo cách bảo mật.

Truy cập thư qua Samsung Mail

Xóa tài khoản Yahoo và thêm lại tài khoản vào ứng dụng email Samsung trên thiết bị di động của bạn. Khi bạn thêm lại tài khoản, hãy để ý logo Yahoo để kích hoạt phương thức đăng nhập bảo mật.

 1. Mở Cài đặt Android.
 2. Nhấn vào Tài khoản và sao lưu | Tài khoản.
 3. Xóa tài khoản email hiện tại, sau đó thêm lại.
 4. Nhấn vào Thêm tài khoản | Email.
 5. Nhấn vào logo Yahoo để kích hoạt phương thức đăng nhập bảo mật.

Đọc thêm từ Samsung về cách xóa và thêm lại tài khoản.

Truy cập thư qua Thunderbird

Xóa tài khoản Yahoo và thiết lập lại tài khoản trong ứng dụng email Thunderbird.

 1. Vào Công cụ | Cài đặt tài khoản.
 2. Chọn tài khoản của bạn trong danh sách.
 3. Vào Thao tác với tài khoản ở góc dưới bên trái.
 4. Nhấp vào Xóa tài khoản.
 5. Nhấp vào Thêm tài khoản và nhập địa chỉ email và mật khẩu.
  - Thunderbird sau đó sẽ tự động kích hoạt phương thức đăng nhập bảo mật cho tài khoản của bạn.

Đọc thêm về cách xóa và thêm lại tài khoản trong Thunderbird.

Truy cập thư qua Windows Mail

Xóa tài khoản Yahoo và thêm lại tài khoản vào Windows Mail để kích hoạt phương thức đăng nhập bảo mật.

 1. Từ khung điều hướng, nhấp vào Cài đặt.
 2. Nhấp vào Quản lý tài khoản | chọn Thêm tài khoản.
 3. Trong “Chọn tài khoản”, nhấn vào logo Yahoo để kích hoạt phương thức đăng nhập bảo mật.

Đọc thêm về cách xóa và thêm lại tài khoản trong Windows Mail.

Truy cập thư qua các ứng dụng khác

 1. Nếu có thể, hãy sử dụng ứng dụng Yahoo Mail hoặc mail.yahoo.com. Vì Yahoo sở hữu các dịch vụ này, chúng tôi có thể đảm bảo rằng bạn luôn sử dụng công nghệ đăng nhập bảo mật nhất khi truy cập email của mình.
 2. Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng ứng dụng email không phải của Yahoo, hãy thử xóa và thêm lại tài khoản của bạn. Hãy tìm logo Yahoo khi bạn thiết lập lại tài khoản để kích hoạt phương pháp đăng nhập bảo mật.
 3. Nếu việc xóa và thêm lại tài khoản không có hiệu lực, hãy tạo mật khẩu ứng dụng bên thứ ba để truy cập tài khoản của bạn.