Các cách truy cập an toàn vào Yahoo Mail

Theo mặc định, chúng tôi chặn quyền truy cập đến Yahoo Mail từ các ứng dụng lỗi thời mà có thể gây rủi ro cho tài khoản của bạn. Nếu chúng tôi gửi email thông báo cho bạn rằng ứng dụng của bạn đang sử dụng các giao thức bảo mật lỗi thời hoặc bạn không thể đăng nhập từ một ứng dụng cũ, bạn vẫn có vài tùy chọn để sử dụng.

Các tùy chọn an toàn để truy cập Yahoo Mail

Cấp quyền truy cập tạm thời cho các ứng dụng lỗi thời của bên thứ ba

Trong khi chuyển đổi ứng dụng hoặc cập nhật ứng dụng, bạn có thể cấp quyền truy cập tạm thời cho ứng dụng cũ. Hãy lưu ý rằng, thao tác này không nhằm cấp quyền truy cập vĩnh viễn, do đó, bạn nên tắt quyền này sau đó.

  1. Đăng nhập vào Yahoo Mail.
  2. Chuyển đến cài đặt "Bảo mật tài khoản".
  3. Bật Cho phép các ứng dụng sử dụng đăng nhập kém bảo mật.

Sau khi tính năng này đã được bật, bạn sẽ nhận được thông báo thường xuyên nhắc nhở bạn tắt quyền đó. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước nêu trên và tắt “Cho phép các ứng dụng sử dụng đăng nhập kém bảo mật”.