Các cách để truy cập Yahoo Mail một bảo mật

Theo mặc định, chúng tôi chặn quyền truy cập đến Yahoo Mail từ các ứng dụng lỗi thời mà có thể gây rủi ro cho tài khoản của bạn. Nếu chúng tôi gửi email thông báo cho bạn rằng ứng dụng của bạn đang sử dụng các giao thức bảo mật lỗi thời hoặc bạn không thể đăng nhập từ một ứng dụng cũ, bạn vẫn có vài tùy chọn để sử dụng.

Lỗi mật khẩu và vấn đề truy cập vào các ứng dụng POP và IMAP cũ

Nếu bạn cố gắng sử dụng Yahoo Mail trong một ứng dụng email cũ sử dụng POP hoặc IMAP, bạn có thể nhận được thông báo lỗi “Mật khẩu máy chủ đã thay đổi” hoặc “Lỗi xác thực”. Điều này là do những ứng dụng email này sử dụng giao thức bảo mật lỗi thời và chúng tôi hiện đã vô hiệu hóa quyền truy cập vào những ứng dụng này theo mặc định.

Sử dụng một tùy chọn bảo mật để truy cập Yahoo Mail

Cấp quyền truy cập tạm thời cho các ứng dụng lỗi thời của bên thứ ba

Trong khi chuyển đổi ứng dụng hoặc cập nhật ứng dụng, bạn có thể cấp quyền truy cập tạm thời vào ứng dụng cũ. Hãy lưu ý rằng, thao tác này không nhằm cấp quyền truy cập vĩnh viễn, do đó, bạn nên tắt quyền sau đó. Bạn sẽ nhận được thông báo thường xuyên nhắc nhở bạn tắt quyền đó sau khi bạn bật quyền này.

  1. Đăng nhập vào Yahoo Mail.
  2. Đi đến cài đặt “Bảo mật tài khoản” của bạn.
  3. Bật Cho phép các ứng dụng sử dụng đăng nhập kém bảo mật.