Các tính năng bảo mật bổ sung trong Yahoo Mail

Là một phần trong cam kết của Yahoo đối với sự an toàn của người dùng, chúng tôi đã ra mắt một loạt các thông báo cảnh báo. Những thông báo này sẽ xuất hiện nếu chúng tôi nghĩ rằng tài khoản của bạn đang gặp nguy hiểm hoặc bị xâm nhập. Một trong những cách chúng tôi thực hiện việc này là cho bạn biết nếu bạn đã thiết lập Địa chỉ trả lời, hoặc bật tính năng Chuyển tiếp thư. Mặc dù các tính năng này được khách hàng của Yahoo sử dụng theo cách chính thống mỗi ngày, nhưng những kẻ xấu lại thường sử dụng những tính năng đó để gây hại cho người dùng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cảnh báo cho bạn nếu chúng tôi tin rằng email bạn nhận được có khả năng là email rác hoặc email lừa đảo.

Cánh báo thư rác

Khi chúng tôi phát hiện thấy rằng một địa chỉ email thư thư cho bạn nhưng lại trông có vẻ như thư rác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn. Nếu bạn biết rằng email này là an toàn, chỉ cần nhấp hoặc nhấn vào “Thư này an toàn” và chúng tôi sẽ không làm phiền bạn nữa. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy nhấn hoặc nhấp vào “Báo cáo là thư rác”, và chúng tôi sẽ xử lý từ đó.

Cảnh báo về thư trả lời

Nếu chúng tôi phát hiện thấy một địa chỉ email mà bạn sẽ nhận thư trả lời khác với địa chỉ mà bạn gửi thư ban đầu, chúng tôi sẽ cảnh báo cho bạn ở đầu của thư. Nếu bạn thiết lập chức năng trả lời trong email của mình, thì bạn không phải lo lắng! Nhưng nếu chưa thiết lập thì bạn nên bảo mật tài khoản của mình ngay lập tức.

Cảnh báo lừa đảo

Nếu chúng tôi phát hiện thấy rằng địa chỉ email gửi thư cho bạn trông giống như địa chỉ “lừa đảo”, chúng tôi sẽ cho bạn biết. Nếu bạn biết rằng email này là an toàn, chỉ cần nhấp hoặc nhấn vào “Thư này an toàn” và chúng tôi sẽ không làm phiền bạn nữa. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy nhấn hoặc nhấp vào “Báo cáo”, và chúng tôi sẽ xử lý từ đó.

Cảnh báo về việc chuyển tiếp thư

Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình sau khi đã thiết lập tính năng Chuyển tiếp thư, bạn sẽ nhận được thông báo rằng tính năng chuyển tiếp thư đã được thiết lập. Nếu bạn bật tính năng này, bạn không cần phải làm gì thêm. Nếu bạn không bật tính năng này, hãy nhấp hoặc nhấn vào “Tắt chuyển tiếp thư” và làm theo lời nhắc để tắt tính năng này và thay đổi mật khẩu.