Thêm, chỉnh sửa, hoặc tắt chữ ký trong Yahoo Mail

Cá nhân hóa tất cả email mới và email trả lời bằng địa chỉ, điện thoại, trang web hoặc thông tin khác của bạn.

  1. Nhấp vào biểu tượng menu Cài đặt Image of the Settings icon. | chọn Cài đặt khác.
  2. Nhấn vào Viết thư.
  3. Nhấp vào nút Bật/tắt để bật Image of the 'toggle settings on' icon. hoặc tắt Image of the 'toggle settings off' icon. chữ ký cho địa chỉ email của bạn.
  4. Nhập hoặc chỉnh sửa chữ ký của bạn trong hộp văn bản.