Thêm, sửa hoặc tắt chữ ký của bạn trong Yahoo Mail

Tùy chỉnh theo cá nhân tất cả email bằng cách tạo chữ ký email của riêng bạn mà sẽ tự động được thêm vào mỗi email gửi đi.

  1. Nhấp vào biểu tượng menu Cài đặt Image of the Settings icon. | chọn Cài đặt khác.
  2. Nhấp vào Viết email.
  3. Nhấp vào nút Bật tắt Image of the 'toggle settings on' icon. để bật hoặc tắt chữ ký cho địa chỉ email của bạn.
  4. Nhập hoặc sửa chữ ký của bạn trong hộp văn bản.