Hiểu rõ và tạo mật khẩu ứng dụng của bên thứ ba

Một số ứng dụng của bên thứ 3 như iOS Mail, Android Mail và Outlook không hoạt động với tính năng bảo mật hai lớp, mật khẩu theo yêu cầu (ODP) hoặc Khóa Tài khoản được bật. Để sử dụng những ứng dụng này, bạn sẽ phải tạo một mật khẩu riêng cho ứng dụng. Đây không phải là mật khẩu mới cho tài khoản của bạn. Đây là một mã truy cập do hệ thống tạo để xác nhận rằng bạn đang ủy quyền truy cập vào tài khoản của mình từ một ứng dụng không phải Yahoo.

Tạo mật khẩu ứng dụng

Trước tiên, kích hoạt bảo mật hai lớp hoặc bật Khóa Tài khoản trong tài khoản của bạn để sử dụng mật khẩu ứng dụng. Nếu bật bảo mật hai lớp, bạn phải tắt Khóa Tài khoản và ngược lại. Để xác nhận danh tính của mình, bạn có thể được yêu cầu nhập lại mật khẩu của mình, mật mã điện thoại hoặc Touch ID.

Tạo từ một trình duyệt máy tính

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Yahoo của bạn.
 2. Nhấn vào Bảo mật tài khoản.
 3. Nhấn vào Quản lý mật khẩu ứng dụng.
 4. Chọn ứng dụng từ menu thả xuống và nhấn vào Tạo.
  - Mật khẩu ứng dụng của bạn xuất hiện.
 5. Làm theo hướng dẫn bên dưới mật khẩu.
 6. Nhấn vào Xong.

Tạo từ một thiết bị di động

 1. Từ một ứng dụng hoặc trình duyệt di động, chạm vào biểu tượng Thanh bên .
 2. Chạm vào Thông tin Tài khoản.
  • Nếu bạn sử dụng ứng dụng Yahoo Mail, hãy chạm vào Quản lý Tài khoản để xem tùy chọn này.
 3. Chạm vào cài đặt Bảo mật.
 4. Chạm vào Quản lý mật khẩu ứng dụng.
 5. Chọn ứng dụng từ menu thả xuống và nhấn vào Tạo.
  - Mật khẩu ứng dụng của bạn xuất hiện.
 6. Làm theo hướng dẫn bên dưới mật khẩu.
 7. Chạm vào Xong.

Trang "Tạo Mật khẩu" hiển thị một danh sách hoàn chỉnh các ứng dụng được ủy quyền của bạn. Là một lớp bảo mật bổ sung, bạn sẽ thấy nhãn thời gian về lần sử dụng cuối cùng mật khẩu ứng dụng với ứng dụng đó. Từ đó, bạn có thể xóa quyền truy cập vào ứng dụng nếu bạn mất thiết bị di động của mình hoặc không sử dụng ứng dụng nữa.