Tạo mật khẩu ứng dụng của bên thứ ba

Sử dụng Yahoo Mail của bạn trên nhiều ứng dụng của bên thứ ba (không phải Yahoo) ngay cả khi những ứng dụng này không hoạt động với mật khẩu tài khoản Yahoo của bạn. Chúng có thể hoạt động với một “mật khẩu ứng dụng” do ứng dụng tự động nhập vào. Bạn có thể tạo mật khẩu này cho iOS Mail, Android Mail, Outlook và các chương trình khác.

Tạo một mật khẩu ứng dụng từ trình duyệt trên máy tính.

Trước khi tạo một mật khẩu ứng dụng, bạn phải bật bảo mật hai lớp hoặc hoặc bật Yahoo Khóa Tài khoản.

  1. Đăng nhập và đi đến trang Bảo mật tài khoản của bạn.
  2. Nhấn vào Tạo mật khẩu ứng dụng hoặc Quản lý mật khẩu ứng dụng.
  3. Chọn ứng dụng từ menu thả xuống và nhấn vào Tạo.
  4. Làm theo hướng dẫn bên dưới mật khẩu.
  5. Nhấn vào Xong.

  Mẹo - Bạn cũng có thể tạo mật khẩu ứng dụng bằng ứng dụng Yahoo Mail cho Android và iOS với quy trình tương tự.