Tại sao tôi cần phải thay đổi mật khẩu Yahoo của mình?

Bằng việc tạo mật khẩu mới, thông tin tài khoản cá nhân của bạn sẽ tiếp tục được bảo mật khỏi những kẻ xâm nhập và mạo danh. Nếu chúng tôi nhận thấy bất kỳ hoạt động khác thường nào trên tài khoản của bạn hoặc bạn đang sử dụng mật khẩu cũ hoặc không đủ mạnh, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu.

Các cách để xem xét và bảo vệ tài khoản của bạn

  1. Xem các mẹo bảo mật trong Trung tâm An toàn.
  2. Xem bài viết trợ giúp của chúng tôi về cách bảo mật tài khoản của bạn.

Bạn gặp rắc rối khi thay đổi mật khẩu? Tìm hiểu cách thay đổi sang mật khẩu mới, an toàn.