Lý do tại sao Yahoo nhắc bạn thay đổi mật khẩu

Khi bạn có Tài khoản Yahoo, việc giữ an toàn cho tất cả thông tin riêng tư của bạn là rất quan trọng. Như một biện pháp phòng ngừa an toàn bổ sung, hệ thống của chúng tôi nhắc bạn thay đổi mật khẩu khi đăng nhập nếu chúng tôi thấy bất kỳ hoạt động bất thường nào.

Để đảm bảo an toàn, sau đây là một số bước bạn có thể thực hiện nhằm đảm bảo rằng tài khoản của bạn an toàn:

Bạn đang gặp rắc rối với việc thay đổi mật khẩu của mình? Tìm hiểu cách thay đổi và cách điểm quan trọng cần biết khi bạn tạo mật khẩu mới, bảo mật, mạnh mẽ.