Nhận dạng và bảo mật một tài khoản Yahoo Mail bị tấn công

Có một số dấu hiệu cảnh báo cho thấy tài khoản của bạn đã bị xâm phạm. Nếu bạn nhìn thấy bất kỳ nội dung nào cho biết tài khoản của bạn đã bị tấn công, thì có một số bước quan trọng bạn có thể làm để bảo mật cho tài khoản của mình.

Các dấu hiệu cho thấy tài khoản của bạn đã bị tấn công

Khi nghi ngờ, hãy bảo mật tài khoản của bạn

 • Sử dụng Yahoo Khóa Tài khoản hoặc bảo mật hai lớp
 • Thay đổi mật khẩu của bạn; đảm bảo mật khẩu đủ mạnh
 • Kiểm tra và cập nhật thông tin email khôi phục tài khoản
 • Nếu bạn bị khóa khỏi tài khoản của mình, hãy sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập

Xem lại cài đặt Yahoo Mail của bạn

Kiểm tra các cài đặt tài khoản để tìm bất kỳ thay đổi nào mà bạn không thực hiện. Tin tặc có thể chỉnh sửa những cài đặt này để lấy các bản sao email đi hoặc đến của bạn. Khôi phục bất kỳ cài đặt nào, nếu cần.

Truy cập tất cả các cài đặt của bạn bằng trình duyệt web trên máy tính để bàn từ biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. hoặc Image of the Settings icon. ở góc bên phải của trang Yahoo Mail.

 • Bộ lọc
 • Chữ ký
 • Tên gửi đi
 • Tự động chuyển tiếp
 • Địa chỉ trả lời
 • Tính năng trả lời tự động
 • Địa chỉ bị chặn

  Bạn bị mất liên lạc hoặc email? - Khôi phục liên lạc của bạn hoặc gửi yêu cầu khôi phục qua email