Nhận dạng và bảo mật một tài khoản Yahoo Mail bị tấn công

Bảo mật tài khoản là một vấn đề quan trọng cần phải nghĩ đến. Có các dấu hiệu cho thấy một tài khoản đã bị xâm phạm và các cách để tăng cường bảo mật cho tài khoản Yahoo Mail của bạn.

Các dấu hiệu cho thấy tài khoản của bạn đã bị tấn công

 • Bạn không nhận được bất kỳ email nào.
 • Tài khoản Yahoo Mail của bạn gửi thư rác đến các liên lạc của bạn.
 • Thông tin tài khoản hoặc các cài đặt của bạn đã bị thay đổi mà bạn không biết.
 • Bạn thấy các lần đăng nhập từ những vị trí không mong muốn trên trang hoạt động gần đây của mình.

Bảo mật tài khoản của bạn

Tăng cường bảo mật với tính năng Khóa Tài khoản hoặc bảo mật hai lớp

Với Khóa Tài khoản , bạn có thêm một tầng bảo mật bổ sung bằng cách chấp nhận thông báo trên thiết bị di động mà bạn đã chọn, thay vì phụ thuộc vào mật khẩu.

Một tùy chọn khác là bảo mật hai lớp. Tính năng này sẽ gửi cho bạn một thông báo khi tài khoản của bạn bị truy cập từ một vị trí hoặc thiết bị không nhận dạng được.

Cập nhật thông tin khôi phục và mật khẩu của bạn

Bảo mật tài khoản của bạn để bạn là người duy nhất có quyền truy cập.

Xem lại cài đặt Yahoo Mail của bạn

Kiểm tra các cài đặt của tài khoản để xem có bất kỳ thay đổi nào mà bạn không phải là người thực hiện hay không. Những thay đổi này có thể bao gồm:

 • Bộ lọc
 • Chữ ký
 • Tên gửi đi
 • Tự động chuyển tiếp
 • Địa chỉ trả lời
 • Tính năng trả lời tự động
 • Địa chỉ bị chặn

  Liên lạc hoặc email bị thiếu? - Khôi phục liên lạc của bạn hoặc gửi yêu cầu khôi phục qua email