Nhận dạng và bảo mật một tài khoản Yahoo Mail bị tấn công

Bảo mật tài khoản của bạn là điều rất quan trọng. Hãy sử dụng những nguyên tắc này để bảo mật tài khoản Yahoo của bạn nếu bạn phát hiện nó đã bị xâm nhập.

Các dấu hiệu cho thấy tài khoản của bạn đã bị tấn công

  • Bạn không nhận được bất kỳ email nào.
  • Tài khoản Yahoo Mail của bạn gửi thư rác đến các liên lạc của bạn.
  • Thông tin tài khoản của bạn đã bị thay đổi mà bạn không biết.
  • Bạn thấy các lần đăng nhập từ những vị trí không mong muốn trên trang hoạt động gần đây của mình.

Bảo mật tài khoản của bạn

Cập nhật thông tin khôi phục và mật khẩu của bạn

Bảo mật tài khoản của bạn để ngăn chặn kẻ xâm nhập và đảm bảo rằng chúng sẽ không bao giờ quay lại.

  Tăng cường bảo mật - Bật Khóa Tài khoản để đăng nhập mà không phải sử dụng mật khẩu hoặc Bảo mật hai lớp để nhận thông báo khi truy cập tài khoản của bạn từ một thiết bị hoặc vị trí khác thường.

Xem lại cài đặt Yahoo Mail của bạn

Kiểm tra tài khoản của bạn để xem có cài đặt nào mà bạn chưa cấu hình không. Các thay đổi có thể bao gồm:

  Liên lạc hoặc email bị thiếu? - Khôi phục liên lạc của bạn hoặc gửi yêu cầu khôi phục email.