Chúng tôi hiện đang nhận được một số lượng email cao và chúng tôi muốn xin lỗi vì sẽ có một số chậm trễ khi trả lời yêu cầu của bạn được gửi cho chúng tôi qua email. Chúng tôi sẽ trả lời email của bạn trong vòng 24 đến 48 giờ. Ngoài ra, đối với các vấn đề về mật khẩu và đăng nhập, bạn có thể thử tùy chọn tự mình khôi phục của chúng tôi thông qua Trình Hỗ trợ Đăng nhập.

Nhận dạng tài khoản Yahoo Mail bị tấn công

Việc giữ an toàn cho tài khoản của bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu bạn nghĩ rằng ai đó đang cố gắng tấn công hoặc chiếm đoạt tài khoản của bạn, thì có một số bước quan trọng bạn cần thực hiện để bảo mật thông tin tài khoản của mình. Biết rõ các cảnh báo bảo mật và việc cần làm nếu tài khoản của bạn bị xâm nhập.

Các dấu hiệu của một tài khoản bị tấn công

Xem xét cài đặt Yahoo Mail

Những kẻ tấn công sẽ thay đổi các tùy chọn cài đặt trong tài khoản Yahoo Mail để phá hủy hộp thư của bạn hoặc lấy bản sao của các email của bạn. Truy cập vào phần cài đặt thư của bạn và đảm bảo rằng các thông tin hoặc tùy chọn của bạn không bị thay đổi mà bạn không hề biết. Các phần khác nên xem xét:

  • Tên người gửi
  • Bộ lọc email
  • Chữ ký email
  • Trả lời tự động
  • Địa chỉ bị chặn
  • Địa chỉ trả lời
  • Địa chỉ tự động chuyển tiếp
  • Địa chỉ gửi mặc định

  Nếu bạn nghĩ rằng tài khoản của bạn đã bị tấn công - Ngay lập tức, hãy tạo mật khẩu mới và bảo mật tài khoản Yahoo Mail của bạn.