Nhận dạng và bảo mật tài khoản Yahoo Mail bị tấn công

Việc giữ an toàn cho tài khoản của bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu bạn nghĩ rằng ai đó đang cố gắng tấn công hoặc chiếm đoạt tài khoản của bạn, thì có một số bước quan trọng bạn cần thực hiện để bảo mật thông tin tài khoản của mình. Biết rõ các cảnh báo bảo mật và việc cần làm nếu tài khoản của bạn bị xâm phạm.

Các dấu hiệu của một tài khoản bị tấn công

Xem lại cài đặt Yahoo Mail của bạn

Những kẻ tấn công có thể chỉnh sửa các bộ lọc, thông tin tự động chuyển tiếp, trả lời và nhiều mục khác nhằm làm gián đoạn hoặc lấy bản sao các email của bạn. Kiểm tra và khôi phục bất kỳ mục cài đặt nào cần thiết trên máy tính để bàn bằng cách truy cập vào phần cài đặt của bạn (ở góc trên bên phải của Yahoo Mail).

  Bạn bị thiếu địa chỉ liên lạc hoặc email? - Khôi phục các địa chỉ liên lạc hoặc gửi yêu cầu khôi phục email

Khi ghi ngờ, hãy bảo mật tài khoản của bạn

Thậm chí, nếu bạn không chắc liệu tài khoản của mình có bị xâm nhập hay không, bạn vẫn nên bảo mật tài khoản Yahoo của mình.