Đóng tài khoản Yahoo của bạn

Chúng tôi rất tiếc khi chứng kiến bạn ra đi, nhưng nếu bạn đã chọn đóng tài khoản, chúng tôi sẽ chỉ dẫn cho bạn.

Đóng tài khoản Yahoo của bạn

 1. Truy cập trang Chấm dứt Tài khoản .  
 2. Nhập Tên truy nhập Yahoo và mật khẩu của tài khoản bạn sẽ xóa.
  - Nếu bạn đã quên mật khẩu, hãy sử dụng Yahoo Trình trợ giúp Mật khẩu.
 3. Hãy đọc kỹ thông tin trên trang Chấm dứt Tài khoản.
 4. Xác nhận mật khẩu của bạn trong trường được cung cấp.
 5. Nhập mă CAPTCHA.
 6. Nhấp Chấm dứt Tài khoản này.

Lưu ý: Nếu bạn phải đóng tài khoản, chúng tôi khuyên bạn nên làm điều đó trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay vì trình duyệt web trên một số thiết bị di động có thể không tải tất cả các trang một cách bình thường.

Trước khi đóng tài khoản, hãy nhớ rằng:

 • Một tài khoản đã đóng không thể được kích hoạt lại Mặc dù bạn luôn có thể đăng ký một tài khoản mới, nhưng việc đóng một tài khoản sẽ gỡ bỏ và xóa tài khoản đó khỏi mạng lưới Yahoo.
 • Bạn không thể xóa một sản phẩm Yahoo -- Bạn sẽ mất quyền truy cập, dữ liệu và cài đặt cho tất cả Tên truy nhập Yahoo có liên quan đến tài khoản đã đóng Những nội dung này bao gồm tất cả thông điệp trong Yahoo Mail và bất kỳ sự cá nhân hóa nào được thực hiện trong Yahoo Yahoo Mobile, và bất kỳ khu vực nào khác của Yahoo chỉ có thể được tiếp cận bằng Tên truy nhập Yahoo và mật khẩu của bạn.
 • Hãy hủy bất kỳ dịch vụ Yahoo trả phí/đăng ký nào trước khi đóng tài khoản Không có sự đảm bảo nào rằng việc xóa tài khoản Yahoo của bạn sẽ ngay lập tức hủy việc tính phí đối với bất kỳ dịch vụ có đóng phí nào mà bạn đăng ký.

Để hủy các đăng ký hiện tại của bạn

 1. Truy cập trang Thông Hóa đơn của tài khoản.
 2. Nhấp Dịch vụ của Tôi.
 3. Nhấp Hủy đối với mỗi đăng ký mà bạn muốn kết thúc.

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi