Đóng tài khoản Yahoo của bạn

Nếu bạn gặp rắc rối đăng nhập hoặc có quan ngại về vấn đề bảo mật của tài khoản của mình thì việc đóng tài khoản không phải là lựa chọn duy nhất:

  Lưu ý - Nếu bạn đóng tài khoản của mình, tất cả các dịch vụ Yahoo sẽ bị chấm dứt cùng với các cài đặt cá nhân của bạn.

Lời nhắc về đóng tài khoản

 • Bạn sẽ cần mật khẩu.
 • Nếu bạn có tài khoản trẻ em hoặc gia đình, trước tiên hãy xóa tài khoản trẻ em được liên kết trước khi bạn xóa tài khoản gia đình.
 • Tài khoản của bạn có thể không khôi phục được: Chỉ xóa tài khoản của bạn nếu bạn chắc chắn mình muốn xóa nó,
 • Bạn luôn được chào đón quay trở lại! Nếu thay đổi quyết định, bạn có thể thoải mái đăng ký tài khoản mới.

Đóng tài khoản của bạn

 1. Truy cập Trang "Chấm dứt tài khoản Yahoo của bạn".
  - Nếu bạn sử dụng số điện thoại để đăng nhập, hãy truy cập trang chấm dứt tài khoản thay thế  thay vào đó.
 2. Đọc thông tin trong phần “Trước khi tiếp tục, vui lòng xem xét các thông tin sau”.
 3. Xác nhận mật khẩu của bạn 
  - Bạn quên mật khẩu? - Hãy khôi phục nó bằng Yahoo Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.
 4. Nhấn Chấm dứt Tài khoản này.

Đóng một tài khoản trẻ em hoặc gia đình

Có vài bước bạn cần thực hiện trước khi xóa tài khoản trẻ em và/hoặc gia đình Yahoo của mình.

 • Xóa tài khoản trẻ em: Bạn có thể xóa tài khoản trẻ em được liên kết với một tài khoản gia đình Yahoo.
 • Xóa tài khoản gia đình: Nếu cũng muốn xóa tài khoản gia đình của mình, bạn cần xóa mọi tài khoản trẻ em được liên kết trước khi có thể yêu cầu xóa tài khoản gia đình.
 • Hãy đọc các cảnh báo! Trước tiên, hãy đọc thông tin cảnh báo được đặt trong phần Thông tin Bổ sung ở dưới cùng của trang này trước khi xử lý xóa tài khoản của bạn.

Xóa tài khoản trẻ em

 1. Tải xuống bất kỳ dữ liệu nào mà bạn muốn giữ từ tài khoản này như các email và tập tin đính kèm. 
  Tải xuống dữ liệu tài khoản trẻ em Yahoo của bạn.  Lưu ý: Bạn cần đăng nhập vào tài khoản của trẻ em để tài xuống bất kỳ dữ liệu nào.
 2. Truy cập Trang Chấm dứt Tài khoản.
  - Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập lại.
 3. Để tiếp tục, hãy nhập mã CAPTCHA.
 4. Nhấn Chấm dứt Tài khoản này.
 5. Làm theo các lời nhắc để hoàn tất việc xóa tài khoản.

Xóa tài khoản gia đình

 1. Loại bỏ tất cả các tài khoản trẻ em Yahoo được liên kết với tài khoản gia đình.
  - Xem các hướng dẫn ở trên.
 2. Xem các tùy chọn hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp thêm.

Lưu thông tin từ tài khoản của bạn

Nếu đang cân nhắc đóng tài khoản của mình, bạn có thể tải xuống và lưu một số thông tin của tài khoản trước khi bạn mất tài khoản này vĩnh viễn.

Bạn sẽ cần đăng nhập vào tài khoản Yahoo của mình để tải xuống bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào của tài khoản đó. Sau khi tài khoản Yahoo bị đóng, chúng tôi không thể khôi phục được nội dung hoặc lấy lại quyền truy cập vào tài khoản đó.
 

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi